Coats

Şirket Alimlari

Şirket Alimlari

Şirket alımı, gelecekte başarılı olmamızı sağlayacak temel unsurlardan biridir. Stratejimiz, müşteriler ve hissedarlar için değer sunabilecek, eşsiz becerilere sahip şirketler bulmaktır.

Şirket alım stratejimiz

Coats'ta şirket alımlarına yönelik yaklaşımımız net bir şekilde tanımlanmıştır. Müşteriler ve hissedarlar için değer sunacak şekilde ölçeklenebilen benzersiz becerilere, teknolojiye, inovasyonlara veya Fikri Mülkiyete sahip şirketleri belirlemeye çalışıyoruz. Şirket alımlarımızdan her birinin karmaşık müşteri sorunlarını kolaylıkla çözmemize olanak sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

Birleşme ve alım faaliyetlerimizin üç ana odak noktası şunlardır:

  • Performans Malzemeleri: Pazara erişmemizi, yeni beceriler ve teknolojiler edinmemizi, inovasyonu teşvik etmemizi sağlayan şirketler arıyoruz
  • Hizmetler: Tamamlayıcı nitelikte çözümler, beceriler ve yetenekler sunan şirketleri satın almak istiyoruz
  • Giyim ve Ayakkabı: Katma değer sunan bir iş ortağı olma yolundaki sektör yolculuğumuza devam etmemizi sağlayacak olan yakın kategorileri araştırmaya devam ediyoruz.

Başarılı bir geçmiş

Bugüne kadar Coats'a satın alınan şirketlerin başarılı entegrasyonunu kanıtlayıcı nitelikte bir geçmişimiz vardır:

  • En son gerçekleştirdiğimiz Aralık 2017 tarihli Patrick Yarn Mills alımı, kesilmeye dayanıklı ve alev geciktiricili iplikler gibi ileri teknoloji sektörlerinde ölçek oluşturan inovasyon sinerjilerini tanımlama ve iplik teknolojilerindeki becerilerimizi tamamlama konusunda büyüme stratejimizin önemli bir parçasını teşkil ediyor.
  • Haziran 2016'da telekomünikasyon, enerji, petrol ve doğalgaz sektörlerinde kullanılan yüksek teknolojili endüstriyel iplikleri ve bantları tasarlayıp üreten İspanyol şirketi Gotex'i bünyemize kattık. Bu satın alımdan bu yana Gotex önemli bir gelir artışı ve coğrafi büyüme sağladı.
  • Mayıs 2015 tarihli GSD alımımız ve Haziran 2016 tarihli Fast React Systems alımımız müşterilerin üretkenliğini ve operasyonel verimliliği artırma alanlarında sunduğumuz hizmetlerde büyüme kaydetmemizi sağladı. Hizmetlerin performansı, 2016 yılında 7 milyon ABD dolarından 2017 yılında 13 milyon ABD dolarına kadar artmaya devam etti.

Web sitemizin İngilizce versiyonundan daha fazla bilgi edinin