Coats

Focus areas

Enerji

Enerji

Coats mümkün olan her durumda yenilenebilir enerji kullanmayı amaçlar ve son altı yıl içinde sıfıra yakın bir seviyeden %28'e ulaşan yenilenebilir enerji üretimini artırmayı hedefler. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Patrick Yarn Mill'de güneş enerjisi üretim kapasitesi mevcuttur ve Güney Hindistan'daki Ambas'ta da biyokütle tabanlı buhar kazanı kullanılmaktadır.

Liderin Sesi

"Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ve kısa süre önce yayınlanan Küresel Risk Raporuna göre, en önemli küresel riskten üçü iklimdeki değişiklerle bir şekilde ilişkili. Küresel bir üretim şirketi olarak, daha az fosil yakıt enerjisi kullanarak, mümkün olan durumlarda tesis içi güneş enerjisi projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı biyokütle kazanları gibi alternatif, yenilenebilir enerji türlerine yatırım yaparak ve kullandığımız enerjinin daha büyük bir kısmını yenilenebilir enerji sağlayıcılarından satın alarak buna yaptığımız katkıyı azaltmak için elimizden geleni yapma sorumluluğuna sahibiz.

Ayrıca enerji, işimizde maliyetin ciddi bir kısmını temsil etmekte ve enerji fiyatları artmaya devam etmektedir. Örneğin son yirmi yıl içinde sanayileşmiş uluslarda elektrik maliyeti %45 oranında yükselmiştir. Rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamak amacıyla geleceğin kaynaklarını keşfederek işimizde devamlılığı sağlarken enerjide operasyonel mükemmelliği sağlamaya devam etmemiz gerekir."

Kevin Finn, Ticari Faaliyetler Başkanı