Coats

rain drops

Yaklaşımımıza

Sürdürülebilirlik stratejimiz

Coats için gurur duyduğumuz yeni bir iddialı strateji geliştirdik. "Sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etme" stratejimiz, hedefe yönelik sermaye ve kaynak yatırımları aracılığıyla ilerlemeyi hızlandırabileceğimiz beş öncelik alanına odaklanır.

Aşağıda daha fazlasını okuyun veya buradan Sürdürülebilirlik stratejimizin özetini indirin.

Alan Bu neden önceliğimizdir?
Sustainability Water

Su: Su, çok değerli bir kaynaktır.Dünyanın bazı bölgelerinde su kıtlığı ve potansiyel olarak karşılaşabileceğimiz riskler (en önemlilerinden biri kaynaklar için rekabet) giderek daha belirgin hale geldikçe daha yüksek maliyetler, su kalitesi üzerindeki etki ve su azlığı ihtimali üretimi sınırlandıracaktır. Bu riskler genellikle çevremizdeki topluluk ile paylaştığımız risklerdir.
Daha fazla bilgi edinin

Sustainability Energy

Enerji: İklim değişikliğinin etkileri, işimiz için çok geniş kapsamlı sonuçlara ve risklere yol açabilir. Bu, tedarik zincirimizde aksaklıklar, ham madde bulunabilirliği veya enerji maliyetlerinde yükselme şekilde ortaya çıkabilir. Sera gazı emisyonlarımızı azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede rol almak kendi menfaatimizedir.
Daha fazla bilgi edinin

Sustainability Effluent and Emissions

Atık madde ve emisyonlar:Süreçlerimizi optimize etmeyi amaçlarken her zaman bir miktar atık su üretiriz ve bunun bir kısmı çevreye boşaltılır. Yerel çevreyi korumak ve işimizin ve komşu toplulukların bağlı olduğu su havzalarına hasar vermekten kaçınmak için uyduğumuz sıkı şirket içi ve dışı standartlar mevcuttur.
Daha fazla bilgi edinin

Sustainability Social

Sosyal: Çok geniş kapsamlı ve farklı kültürleri kapsayan altı kıtada 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirketiz. Her çalışanın güvenli bir çalışma ortamında kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği kapsayıcı, dürüst ve pozitif bir kültür oluşturmayı amaçlıyoruz.

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile güven tesis eder ve adil uygulamalar sağlarken yüksek etik standartlar iş yapma şeklimizi destekler.
Daha fazla bilgi edinin

Sustainability Living

Sürdürülebilir yaşam: Doğal kaynaklar giderek azalmaktadır. Çevresel faktörler ve nüfus artışı talebi artırmakta ve bir parçası olduğumuz ekosistem üzerinde bir baskı oluşturmaktadır.

Atıklarımızı etkili ve nihayetinde değer yaratacak şekilde azaltıp, yeniden kullanıp geri dönüştürürken su hiyerarşisi prensiplerine uyuyoruz. Bu, kaynakları verimli kullanmamızı ve çöp sahalarına atık boşaltımını sınırlandırmamızı gerektiriyor.
Daha fazla bilgi edinin