Coats

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

NASZE PODEJŚCIE

Nasze istotne kwestie

"Opracowaliśmy podejście do “oceny istotności”, aby skupić się na tym, co jest ważne dla naszej działalności. Na tej podstawie określamy odpowiednie priorytety w ramach każdego z tych tematów oraz informujemy o naszym rocznym programie CR i planach działania. "

Material issues 

In 2019, we updated our global materiality assessment as we do every two years, and a new update will take place early in 2021. In 2019 we also updated our human rights risk assessment to identify the areas of highest risk, both in our own business operations and in those of our supply chain. We have mapped our operations and those of our supply chain to identify particular industry / sectoral risks as well as risks from their geographical location. In 2021 we are focussing on improving the risk assessment in our supply chain.

Aby zidentyfikować szczególne ryzyko dla poszczególnych krajów, w procesie oceny ryzyka uwzględniliśmy szereg zewnętrznych wskaźników i benchmarków, w tym wskaźnik rozwoju społecznego UN, globalny wskaźnik praw ITUC, wskaźnik wolności obywatelskiej Freedom House, % dzieci w wieku 5-14 lat zatrudnionych w ramach UNICEF, globalny wskaźnik niewolnictwa Minderoo Foudation oraz wskaźnik postrzegania korupcji Transparency International.

W naszych zasadach oceny mierzymy względne znaczenie poszczególnych kwestii CR zarówno dla naszej działalności, jak i dla naszych partnerów, a poniższy wykres ilustruje obszary uznane za ważne.

Zaangażowanie interesariuszy

Bierzemy pod uwagę opinie interesariuszy przy opracowywaniu naszej strategii biznesowej i naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju...

How we create value for our stakeholders

Responsible business practice is at the core of everything we do. For over two centuries our purpose has remained the provision of good service and the creation of long-term value for all our stakeholders. In order to create this value, it is important to first identify who our stakeholders are and understand what matters to them.