ODAKLANILAN ALANLAR

Atık Madde ve Emisyonlar

  • ShopCoats

Atık Madde ve Emisyonlar

Daha temiz bir dünya için çalışmaya destek olmak amacıyla Coats, çevreye atık boşaltımı yapan tesisler için atık suların çevrimiçi olarak, gerçek zamanlı incelenmesi uygulamasına geçmiştir. Tesislerde yeni veya yükseltilmiş atık su işleme merkezleri inşa etmeye ve ayrıca uygun durumlarda suyu geri dönüştürmeye yatırım yapmaktadır. Halihazırda proses suyunun %20'sini geri dönüştürmektedir.

Liderin Sesi

"Yasalar tüm dünyada gittikçe sıkılaşıyor. Bugün karşılamamız gereken standartlar giderek daha katı hale geliyor. Bu standartlara uymamamız halinde cezalar, para cezaları ve faaliyetlerimizin durması riskini göze almış oluruz ve daha da önemlisi, yakın topluluklarda ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımıza karşı itibarımızın hasar görmesi riski ortaya çıkar.

Ama aynı zamanda temiz üretim süreçlerinin uygulanmasının sadece bu risklerden kaçınmanın ötesinde avantajlarının olduğunun da farkındayız. Verimliliği artırabilir, maliyetleri azaltabilir ve itibarımızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Silo olarak değil, yerel topluluklar ve ekosistemlerden oluşan bir grup halinde faaliyet gösteririz ve paylaştığımız çevreyi ve su havzalarını koruma sorumluluğumuzu son derece ciddiye alırız. Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Sıfır Tehlikeli Kimyasal Boşaltımı) standartlarını benimsememizin nedeni de budur."

Stuart Morgan, Baş Hukuk ve Risk Sorumlusu ve Grup Şirket Sekreteri