Coats

Enerji tasarrufu girişimleri

Dünyanın ikliminin değiştiğinin ve bir enerji kullanıcısı olarak buna yaptığımız katkıyı azaltmada oynadığımız rolün farkındayız. Enerji ve ısı için fosil yakıtların yakılması, tüm dünyada sera gazı (GHG) emisyonlarının en büyük kaynağıdır.

Coats'ta sadece işletmemiz açısından maliyeti en aza indirmek için değil aynı zamanda dünyamız üzerindeki etkimizi de en aza indirmek amacıyla verimliliği artırmak için üretim süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz.  Buna paralel olarak, enerji tüketimimizi azaltmaya odaklandık ve 2011 yılından bu yana karbon ayak izimizde ciddi bir azalma sağladık.

Bugüne kadar sağlanan düşüş daha iyi üretim programları, düzenli bakım ve bina yönetimi optimizasyonu gibi enerji verimliliği yatırımları ile yeni teknoloji yatırımlarının bir birleşimi sonucu elde edilmiştir.

Enerji kullanımımızı azaltma

2017 yılında, ürünlerimizin üretiminde 823 milyon kWh enerji (elektrik ve fosil yakıtlar) tükettik. Bu, toplam enerji kullanımında 2016 yılına göre (829 milyon kWh) %1'lik bir azalmaya, 2015 yılına göre (833 milyon kWh) %1,2'lik bir azalmaya ve 2014 yılına göre (858 milyon kWh) %4'lük bir azalmaya karşılık geliyordu.  Aynı dönemde, üretimi %9 oranında artırdık; dolayısıyla, çıktı birimi başına enerji kullanımımız %13 oranında düştü.

2017 yılında üretim faaliyetlerinin toplam karbon ayak izi (Kapsam 1 ve Kapsam 2*, **) bir önceki yıla göre (319 bin ton) %2'lik bir azalmayla 311 bin ton olarak gerçekleşti.  Ürettiğimiz ürünler bakımından, boyanan ürün birimi başına sera gazı emisyonlarını kg başına 4,3 kg CO2e düzeyine indirdik (2016 yılındaki 4,6 düzeyine kıyasla).

Yıldan yıla tutarlı bir şekilde daha az enerji kullanmış olmakla birlikte, 2016 yılındaki CO2 ayak izimiz, ülkeler arasında üretim dengesindeki kayma ve Bangladeş'te şebeke teminindeki aksaklıklar nedeniyle şirket içi elektrik üretimindeki artış nedeniyle, bir önceki ve bir sonraki yıla göre bir miktar daha yüksek gerçekleşti.

Küresel sera gazı emisyonları (k ton CO2e)*,**

Chart Global GHG emissions

*IEA Yakıt Yakma Kaynaklı CO2 Emisyonları, OECD/IEA, Paris, 2017 ve 2017 UK DEFRA GHG bildirim kılavuzu ve dönüştürme faktörlerine dayalıdır. Kapsam 1 – yakıt (gaz, kömür ve petrol) yakımından gelen doğrudan emisyonlar ve Kapsam 2 – elektrik satın alımından gelen dolaylı emisyonlar dahildir.

**Bildirilen emisyonlar küresel faaliyetlerimizdeki enerji tüketiminden gelmektedir ve her biri üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %2'sinden azını temsil edegelen soğutucu kullanımı ve iş amaçlı uçak seyahati kaynaklı emisyonları kapsamamaktadır.

Yenilenebilir enerji yatırımları

Son 5 yıl içinde, yenilenebilir kaynaklardan satın aldığımız veya ürettiğimiz enerji miktarını artırmak için aktif şekilde çaba sarf ediyoruz ve yenilenebilir kaynaklardan temin edilen enerji oranının şu anda %29'a ulaşmış olmasından son derece memnunuz.

Renewable energychart

Solar panels

Örneğin Hindistan ekibimiz, Faridabad ve Ambas tesislerinde enerji tedarikçileri ile güneş enerjisi üretim anlaşmaları yapmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında, enerji tedarikçilerine güneş panelleri kurabilecekleri alanlar sağlıyoruz. Onlar güneş enerjisi santrallerinin işletilmesinden ve bakımından sorumlu olurken biz de üretilen enerjiyi satın alıyoruz. Ambas tesisimizde, en sonuncusu Şubat 2017'de yapılmış olan iki güneş enerjisi üretim anlaşmamız mevcut. Yeni güneş enerjisi santralinin Mart/Nisan 2018'de tamamlanması planlanıyor. Bu güneş enerjisi santrali tamamlandığında günlük 13.800 ila 15.000 kWh enerji üretmesi bekleniyor.

Enerji tasarrufu girişimleri

Mümkün olan her durumda, ayak izimizi azaltmak için enerji verimliliği programlarına ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor ve birimlerimizin, başarılı olması halinde başka yerlerde de benimsenebilecek yerel girişimler gerçekleştirmelerini teşvik ediyoruz.

Örneğin Romanya'daki ekibimiz, güç tüketimini azaltmak için mevcut teknolojide bir dizi değişiklik yaparak yeni bir enerji izleme sistemi denemesi uyguladı. Bu yeni izleme sistemi, tesis genelinde zaman içerisinde enerji kullanımını ve buna bağlı maliyetleri izlemelerine olanak sağlıyor. Ayrıca enerji verimliliğindeki değişiklikleri izleyerek önemli enerji performansı raporları oluşturuyor. Bu, ekibin nerelerde enerji kayıplarının azaltılabileceğini anlamasına ve çözümler uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra enerji tüketimini izlemesine olanak sağladı.

Bu artan verimlilik odağı sonucunda:

  • tüm aydınlatma sistemlerinde LED'e geçtiler
  • kurutma döngüsünde kullanılan elektrik frekansını kontrol ederek buharlı kurutucularının enerji verimliliğini artırdılar. Bu, elektrik enerjisi tüketimini %27 azalttı ve
  • bir güneş enerjisi pilot uygulaması başlatıldı

2017 yılının sonunda Romanya'daki ekip, aylık ortalama oran hedefi olan 5,01 kWh/kg değerine başarıyla ulaştı ve yıllık ortalama oranlarını 2016'daki 5,15 seviyesinden 5,11 kWh/kg seviyesine düşürdü.

Romanya'daki yeni izleme sisteminin başarısı o kadar ses getirdi ki bu sistemin kullanımını grup geneline yaymayı değerlendiriyoruz.