Coats

Sıkça Sorulan Sorular

Bir sorunuz mu var? Cevabını tam da burada bulabilirsiniz.

İlgili ‘Sıkça Sorulan Sorular’ı görmek için aşağıdan bir konu seçin. Aradığınız cevapları bulamazsanız, bilgi isteğiniz ile ilgili Coats’ta bir uzmana ulaşmak için Bize Ulaşın formumuzu kullanın.

Dikiş İplikleri

Dikiş ipliğine lubrikasyon / silikon ekleyebilir miyim?

Coats, dikiş ipliğine ilave lubrikasyon / silikon eklenmesini önermiyor. Dikiş ipliğinin rengi değişebilir, sürtünme değerinde varyasyonlar oluşabilir ve yağ lekelerine neden olabilir. Püskürtülen silikon operatörler/makinistler tarafından solunursa sağlık problemlerine yol açabilir.

Bu kumaşla dikişte zorluklar çıkıyor, neden?

 1. Baskı ayağının kumaşa uyguladığı baskının yeterli olup olmadığını kontrol edin.
 2. Besleme dişlilerinde tiftik birikip birikmediğini kontrol edin. Eğer birikmişse temizleyin.
 3. Besleme dişlisi yüksekliğini kontrol edin ve ayarlayın.
 4. Dikiş adımı uzunluğu regülatörünü kontrol edin. Sıfır dikiş adımı uzunluğuna ayarlanmış olabilir.
 5. Dikiş ipliğinin tansiyonunu kontrol edin. Eğer dikiş ipliği gevşekse baskı ayağı altında tıkanıyor olabilir.
 6. İğne plakasının sıkıca tutturulmuş olup olmadığını kontrol edin.

Dikiş esnekliğini nasıl arttırabilirim?

Daha esnek dikiş elde etmek için cm ya da inch başına dikiş adımı oranı arttırılabilir, iğne / lüper tansiyonları düşürülebilir ya da kullanılan dikiş ipliği tipini değiştirilebilirsiniz.

Dikiş kaymasını nasıl engelleyebilirim?

 1. Dikişin herhangi bir tarafında kumaşta bozulma olur ve dokuma iplikleri kayarak dikişten uzaklaşırsa, kumaşta kalıcı bir boşluk oluşur. Buna dikiş kayması denir. Dikiş kayması çoğunlukla parlak ve kaygan, sonsuz elyaf ipliklerden dokunmuş kumaşlarda meydana gelir.
 2. Dikiş kaymasını önlemek için dikiş payı arttırılabilir, dikiş tipi değiştirilebilir (örneğin fell seam), kumaşa bağlı olarak SPI arttırılabilir ya da azaltılabilir (küçük sonuçlar). Yapışkanlı bant kullanılabilir veya kumaş kesimi verevine yapılmalıdır.

Kilit dikiş makinesinde başlangıçta dikiş atlamasını nasıl engelleyebilirim?

 1. Tansiyon ayar yayının çok güçlü sert ya da çalışma aralığının geniş olması kilit dikiş makinelerinde başlangıçta dikiş atlamasına neden olabilir.
 2. Dikişe başlarken iğne mili üst konumda mı?
 3. Mekikten gelen dikiş ipliğinin boyu çok mu kısa?
 4. Dikişin üzerinde kalan iplikler temizleniyor mu?
 5. Bobin doğru bir şekilde sarılmış mı? Mekikte kontrol yayı var mı? Bobin makine durduktan sonra dönüyor ve dikiş ipliğini doluyor mu?

Kumaşlardaki iğne deliklerini nasıl engelleyebilirim?

Eğer iğne kesikleri her zaman üst ya da alt kumaş katındaysa, problemin nedeni büyük ihtimalle iğnenin kumaşı kesmesi değil, kumaşa zarar veren başka bir makine parçasıdır. Böyle durumlarda makine yüzeyinin kontrol edilmesi önemlidir.

Websitemizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hizmetler/Eğitim/Sık Rastlanan Dikiş Problemleri ve Çözümleri/Bölüm 2 - İğne Ucu Tipi bölümüne bakabilirsiniz.

Dikiş atlamasını nasıl engelleyebilirim?

 1. Dikiş ipliğinin tansiyonunun fazla yüksek olması yüzünden, oluşan ilmeğin boyutunun küçük kalıyor olabilir mi? Dikiş makinesinde tansiyonun ayarlanması gerekebilir.
 2. İğne eğilmiş ya da körelmiş mi? Değiştirilmesi gerekiyor mu?
 3. İğne numarası yanlış mı? Doğru numaralı iğne ile değiştirilmesi gerekiyor mu? Dikiş makinesinin farklı numaralı bir iğne yerleştirilecek şekilde ayarlanması gerekiyor mu?
 4. Daha önce kullanılan iğnenin ya da dikiş ipliğinin yerine farklı bir iğne ya da dikiş ipliği takılmış mı? Kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 5. Dikiş ipliği makineden doğru bir şekilde geçirilmiş mi? Bunun kontrol edilmesi ve gerekirse dikiş ipliğinin dikiş makinesine yeniden geçirilmesi gerekir.
 6. Baskı ayağının basıncı pozitif besleme için yeterli mi? Pozitif besleme hareketi için arttırılması gerekiyor mu?
 7. İğne makineye doğru bir şekilde yerleştirilmiş mi? İğne pozisyonunun düzeltilmesi gerekiyor mu?

Dikiş mukavemetini nasıl belirleyebilirim?

Dikiş adımı tipi, dikiş tipi, dikiş ipliği tipi ve numarası gibi faktörler dikiş mukavemetinde önemli rol oynar. Tüm bu faktörlerin doğru bir şekilde seçilmesi dikiş mukavemetini arttırabilir.

Dikiş mukavemetini belirlemek için genel bir formül vardır:

Kilit dikiş için = Inch başına dikiş adımı sayısı (SPI) x Dikiş ipliğinin kopma mukavemeti (STS) x 1.5

Zincir dikiş için = Inch başına dikiş adımı sayısı (SPI) x Dikiş ipliğinin kopma mukavemeti (STS) x 1.7

Makine kumaşı düzgün bir şekilde beslemiyor. Neden?

 1. Dikiş adımı uzunluğu sıfıra mı ayarlanmış? Eğer öyleyse uygun şekilde ayarlayın.
 2. Baskı ayağının basıncı çok mu düşük? Eğer öyleyse uygun şekilde ayarlayın.
 3. Besleme dişlileri hareket mi ettirilmiş? Çok yüksek ya da çok düşük şekilde mi ayarlanmış? Eğer öyleyse uygun şekilde ayarlayın.
 4. Dikiş ipliğinin tansiyonu çok mu düşük? Dikiş ipliği kumaş altında düğümlenmiş mi? Eğer öyleyse iplik geçişini ve tansiyonları kontrol edin ve uygun şekilde ayarlayın.

Dikiş çıtlaması oluyor. Nasıl engelleyebilirim?

 1. Yüksek tansiyonların kullanıldığı kilit dikiş makinelerinde dikiş esnekliği azalır ve dikişin yük kaldırma kapasitesinin düşmesinden dolayı erken dikiş bozulmaları görülebilir. İğne ipliği tansiyonu mümkün olduğunca düşük olmalıdır fakat aynı zamanda da dikiş atlaması yapmayan dengeli bir dikiş adımı sağlamalıdır.
 2. Düzgün bir dikiş görüntüsü sağlamak için öncelikle alt iplik tansiyon ayarı ile üst iplik tansiyon ayarını birbirine eşitlemek gerekir. Alt iplik için alınan standart tansiyon, tam dolu bobinin mekikten sağılma tansiyonuna eşittir.
 3. Daha kaliteli ve daha sağlam dikiş iplikleri kullanmak ve bunun yanı sıra dikiş adımı oranını arttırmak, dikiş adımı tipini değiştirmek ya da kullanılan dikiş tipini değiştirmek dikiş mukavemetini arttıracaktır.

Dikiş makinesi aniden durdu. Neden?

 1. Dikiş makinesi uzun süredir düşük hızda mı çalışıyor? Bu, makinede dolaşan yağın bitmesine neden olmuş olabilir. Makineyi soğuması için 20 dakika kapalı tutun ve daha sonra yeniden çalıştırın.
 2. Dikiş makinesine giden elektrik kesilmiş olabilir mi? Eğer öyleyse elektriğin gelmesini bekleyin.
 3. İğne plakasının altında çok mu tiftik birikmiş? Eğer öyleyse makineyi kapatın, temizledikten sonra yeniden çalıştırın.
 4. Makinenin hareketli parçalarının etrafında ya da mekikte takılmış dikiş ipliği var mı? Eğer öyleyse makineyi kapatın (motorun durması için zaman tanıyın), ipliği dolanıp takıldığı yerlerden kurtarın ve makineyi yeniden çalıştırın.
 5. Bir güvenlik sistemi aktif hale mi gelmiş? Eğer öyleyse makineyi kapatın, hatayı düzeltin ve makineyi yeniden çalıştırın.

Dikiş adımları düzensiz. Nedeni nedir?

 1. Doğru iğne numarası, tipi ve ucu kullanılıyor mu?
 2. Dikiş ipliği makineye doğru bir şekilde geçirilmiş mi? Kontrol edin ve gerekirse dikiş ipliğini yeniden geçirin.
 3. Üst ya da alt iplik tansiyonu düşük olabilir mi? Gerekirse tansiyon ayarı yapın.
 4. Dikiş makinesinin bir parçasında oluşan hasarlı yüzey sebebi ile kumaş makine tarafında tutuluyor veya ileri itiliyor olabilir mi?
 5. Baskı ayağının basıncı yeterli mi? Kumaşın doğru bir şekilde beslenmesi için daha fazla basınç gerekiyor mu?
 6. Baskı ayağı doğru bir şekilde ayarlanmış mı? Gevşek mi? Sıkılması gerekiyor mu?
 7. Masura düzgün bir şekilde sarılmış mı? Eğer emin değilseniz yeniden sarın.
 8. Dikiş adımı uzunluğu dikilecek malzemeye uygun bir şekilde ayarlanmış mı?
 9. İğne ucu körelmiş ya da hasar görmüş mü? Değiştirilmesi gerekiyor mu?
 10. Dikiş ipliği tansiyonu doğru bir şekilde ayarlanmış mı?
 11. Kumaş çok mu hafif ya da yumuşak? Bu daha hafif kumaş için farklı ayak, dişli ve plaka gerekiyor mu?
 12. İki farklı dikiş ipliği numarası ya da tipi kullanılıyor mu?
 13. İğne plakası doğru bir şekilde ayarlanmış mı? İğne plakasını tutan vidalar sıkılı mı?
 14. Dişliler arasında tiftik birikmiş mi? Eğer öyleyse temizlenmesi gerekir.
 15. İğnede titreşimi ya da hizadan sapma var mı? Bu durum dikiş adımının düz değilmiş gibi gözükmesine neden olur. Eğer öyleyse iğne numarasını arttırın ya da iğneyi sağlamlaştırılmış veya konik uçlu bir iğne ile değiştirin.
 16. Besleme dişlisi oynuyor mu? Eğer öyleyse dişliyi sıkın ya da oynamasına engel olun.

Dikiş adımları düzgün bir şekilde oluşmuyor. Sorun nedir?

 1. Dikiş ipliği dikiş makinesine doğru bir şekilde geçirilmiş mi? Kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 2. Dikiş ipliği aşınmış ya da kusurlu dikiş ipliği kılavuzlarına takılmış ve düzensiz besleme nedeni ile dikiş adımı dengesizliğine mi yol açıyor? Kontrol edin, gerekirse ayar yapın ya da değiştirin.
 3. Masura sarımı düzgün mü, iplik doğru geçirilmiş mi? Kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
 4. Lüperin ya da kancanın zaman ayarı doğru mu? Bunun kontrol edilmesi ve ayarlanması gerekebilir.
 5. Lüper ya da kanca hasarlı mı? Değiştirilmesi ya da cilalanması gerekiyor mu?

Dikiş çıtlaması/kopmalarını minimum seviyeye indirmek için ne yapılabilir?

Birçok dikiş kopmasının nedeni, iş için doğru iplik cinsinin ve kalınlığının kullanılmamış olmasıdır. Dikiş sıklığını değiştirmek, makine dikiş ipliği tansiyonlarını doğru bir şekilde ayarlamak ve bunun yanı sıra daha kalın ve daha sağlam dikiş iplikleri kullanmak bu problemin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Daha iyi bir sürtünme dayanımı için Coats ilikli dikiş iplikleri kullanın. Bunun yanısıra, taş ya da enzim ile temas sırasında dikişin darbelere sertçe karşı durup patlaması yerine darbe karşısında daha yumuşakça esneyebilmesi için daha gevşek bir dikiş adımı kullanabilirsiniz.

Neden renk migrasyonu sorunu yaşıyorum?

Renk migrasyonu, dikilen malzemelerin renginin dikiş ipliğine geçmesidir. Sonuç olarak dikiş çirkin gözükür. Muhtemel nedenleri ise derinin kötü tabaklanması, boya maddelerinin haslığının düşük olması, çözeltinin ya da yapıştırıcının boya kimyasalları ile reaksiyon göstermesi, aşırı iğne sıcaklığıdır. Elyaf migrasyonu, malzemenin yapıldığı elyafın bozularak dikiş ipliklerine yapışması ve kirlenmeye neden olmasıdır.

Bobin ya da lüper ipliği neden kopuyor?

 1. Bobin mekiğe tam olarak takılmış mı ya da mekiğe doğru bir şekilde yerleştirilmiş mi? Eğer emin değilseniz bobini sökün, kontrol edin ve yeniden takın.
 2. Dikiş ipliği bobine doğru bir şekilde geçirilmiş mi? Dikiş ipliği dolaşmış mı? Eğer öyleyse dikiş ipliğini bobinden çıkartın ve bobini yeniden sarın.
 3. Bobin mekiğin içinde sorunsuz bir şekilde dönüyor mu? Eğer dönmüyorsa bobini kontrol edin. Bobindeki dikiş ipliğinin eşit bir şekilde ve doğru tansiyon ile sarıldığından ve bobine fazla iplik sarılmadığından emin olun. HAzır sarılmış bobinler kullanılması problemin önlenmesine yardımcı olacaktır.
 4. Mekikte tiftik var mı? Varsa tiftiğin temizlenerek giderilmesi gerekir.
 5. Tansiyon çok yüksek mi? Bobin aşırı dönüyor mu? Aşırı dönmenin önlenmesi için mekiğin ayarlanması ve mekiğe bir pul ya da yay takılması gerekir.
 6. Mekikte/yayda ya da lüper gözünde keskin kenarlar var mı? Varsa bunların düzeltilmesi ve cilalanması gerekir.
 7. Bobin mekiğe doğru bir şekilde oturuyor mu? Bobin büyüklüğünün ve tipinin uygunluk bakımından kontrol edilmesi gerekir. Ek olarak flanşın bozuk olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerekirse flanş değiştirilmelidir.

İğne ipliği neden kopuyor?

 1. Dikiş ipliği düzgün ve dengeli bir şekilde sağılıyor mu? Eğer düzgün sağılmıyorsa, konik merkezinin hemen üstündeki ilk kılavuzu merkezi ortalayacak şekilde hizalayın ve dikiş ipliğinin tam dikey olarak çekilmesini sağlayın. İpliğin sorunsuz bir şekilde sağıldığından ve merkezin altına kayıp sıkışmadığından emin olun. Eğer iplik kayması oluyorsa sıkışmayı önlemek için, iplik merkezinin altına bir sünger zemin veya özel konik altlığı yerleştirilebilir. İplik merkezinin üzerindeki ilk kılavuzun yüksekliği doğru ayarlanmalı, merkez yüksekliğinin yaklaşık olarak 2 ½ katı olmalıdır.
 2. Dikiş ipliği kılavuzularda sıkışmış mı? Kontrol edin ve gerekirse dikiş ipliğini yeniden geçirin.
 3. Dikiş ipliği tansiyon disklerine girmeden önce düğümcükleniyor mu? Eğer öyleyse tansiyon ayar plakaları öncesindeki iplik kılavuzlarındaki sarımları arttırın veya dikiş ipliği tansiyonunu düşürün. Tansiyon plakalarının pürüzsüz olmasını sağlayın.
 4. Kullanılan dikiş ipliği kalitesi işe uygun seçilmiş mi? Dikiş ipliği zayıf ya da düşük kaliteli mi? İplik merkezi çok eski mi? Eğer öyleyse dikiş ipliğini değiştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.
 5. Dikiş makinesi parçaları arasında kırılmış ya da yanlış ayarlanmış parçalar var mı? Tüm parçaların doğru bir şekilde takıldığından ve çalıştığından emin olmak için kontrol edin. Özellikle kilit dikiş makinelerindeki yayları kontrol edin. Yayların doğru bir şekilde takıldığından ve çalıştığından emin olmak için kontrol edin ve gerekirse yayları değiştirin ya da ayarlayın.
 6. Dikiş ipliği iğneden geçişte yıpranıyor mu? Eğer öyleyse daha ince bir iplik ya da daha kalın bir iğne kullanın.
 7. İğne deliği tıkalı mı? Eğer öyleyse nedeni aşırı iğne ısınması olabilir. Mümkünse kumaş için alternatif bir bitim işlemi kullanın. Dış yüzeyi özel kaplamalı bir iğne kullanın. Dikiş ipliği yoluyla iğne lubrikasyonu uygulayın veya iğne soğutucu kullanmayı deneyin.
 8. Dikiş makinesindeki kanca çok ısınmış mı? Kancaya giden yağı kontrol edin ve iğne ile kanca arasındaki açıklığı kontrol edin.
 9. Dikiş ipliği dikiş makinesine doğru bir şekilde takılmış mı? Kontrol edin ve gerekirse dikiş ipliğini yeniden takın.
 10. Dikiş ipliği düğümlenmiş mi? Öyleyse ipliğinin dikiş makinesine yeniden takılması gerekir.
 11. Dikiş makinesindeki dikiş tansiyonu (uygulanan güç) çok yüksek ve dikiş ipliğini koparıyor mu? Eğer öyleyse dikiş tansiyonunun ayarlanması ya da kullanılan dikiş ipliğinin daha sağlam veya daha kalın bir dikiş ipliğiyle değiştirilmesi gerekir.
 12. Dikiş makinesindeki iğne bir şekilde zarar görmüş, körelmiş, eğilmiş veya iğne deliği keskinleşmiş mi? Öyleyse iğnenin değiştirilmesi gerekir.
 13. Kullanılan iğne numarası yanlış ise doğru numaralı bir iğne ile değiştirilmesi gerekir.
 14. İğne doğru bir şekilde takılmış mı? Eğer doğru bir şekilde takılmamışsa iğnenin sökülmesi ve doğru bir şekilde takılması gerekir.
 15. Kullanılan dikiş ipliği kalınlığına uygun iğne numarası seçilmiş mi? Eğer iğne doğru değilse, dikiş ipliğinin kopmasına neden olabilir. Kontrol edin ve ya iğne numarasını ya da dikiş ipliği numarasını değiştirin.
 16. Dikiş ipliği kılavuzlardan, tansiyon ayar plakalarından ve horozdan geçirilmiş mi? İplik geçişinde hata var mı kontrol edin ve varsa düzeltin.

Dikiş makinesinin iğnesi neden çok ısınıyor?

 1. İğnenin ısınmasının nedeni sürtünmedir. Sürtünme, iğne ile dikilen kumaş arasında meydana gelebilir veya makineden ve makinenin ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. Körelmiş ya da hasar görmüş iğneler daha kısa sürede ısınacaktır. İğne sıcaklığının yüksek olması dikiş ipliğini eritip kopartabilir.
 2. Yüksek kaliteli dikiş ipliklerine özel olarak geliştirilmiş lubrikasyonlar uygulanır. Bu lubrikasyonlar dikiş ipliğinin iğne sıcaklığını dağıtarak mükemmel dikiş performansı sağlamasına ve yardımcı olur.
 3. Aşırı iğne ısınmasının nedeni iğne deliğinin kullanılmakta olan dikiş ipliği numarası için çok küçük olması olabilir. Olası diğer nedenler: Baskı ayağı deliğinin kullanılmakta olan iğne numarası için çok büyük olması, iğnenin baskı ayağı açıklığı merkezinden sapmış olması ve baskı ayağı kenarına sürtünmesi, makinedeki iğne muhafazasının iğneye sürtünmesi, kanca ya da dikiş oluşturma aparatının ilmek oluşturmak için iğneden ipliği alırken iğneye çarpması.

Dikiş adımı neden çarpık gözüküyor?

Çarpık dikiş adımları, çirkin bir dikiş görünümüne ve düşük kalite algısına yol açar. İğnede titreşim ya da hizadan sapma vardır.

 1. Doğru iğne kullanılıyor mu? Kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 2. İğne eğik mi? İğne ucu körelmiş mi? Kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 3. İğne numarası ve dikiş ipliği numarası uyumlu mu? Kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 4. Besleme dişlisinde oynama var mı? Eğer varsa oynamayı giderin.
 5. Problemin nedeni kötü kumaş kontrolü ve baskı ayağı sekmesi mi? Eğer öyleyse baskı ayağındaki basıncı arttırın.

Makine durduğunda dikiş ipliği neden eriyor?

 1. Kullanılan dikiş ipliğine uygulanmış olan bitim işlemi kötü olabilir ya da seçilen dikiş ipliği malzemeye veya dikiş işlemine uygun olmayabilir. Daha yüksek kaliteli bir dikiş ipliği ya da ilikli dikiş ipliği kullanın.
 2. Kumaşa uygulanan bitim işlemi kötü veya çok kuvvetli olabilir ya da kumaş sık dokunmuş olabilir. Kumaşın bitim işleminin iyileştirilmesi gerekebilir. Daha uygun tipte, özel bitim işlemli bir iğne kullanılması ve iğne soğutucularla desteklenmesi yardımcı olabilir.
 3. İğne hasar görmüş ya da dikiş ipliği kopmalarından sonra aşırı ısınmış olabilir. Yeni bir iğne gereklidir.

Dikiş ipliğini iğneye geçirmekte neden zorlanıyorum?

 1. Makine üst ölü konum dışındaki bir pozisyonda durduğu için iğneye dikiş ipliğinin geçirilmesini zorlaştırıyor olabilir mi?
 2. İğne deliği tıkalı mı? Temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor mu?
 3. Kullanılan dikiş ipliği kalınlığı çok fazla ya da kullanılan iğne numarası çok küçük mü?

Makine kancası neden aşırı ısınıyor?

 1. Yeterince yağlanmış olduğundan emin olun. İğne ve kanca arasındaki açıklığı kontrol edin.
 2. Kenarları ve temas yüzeylerini cilalayın.

Dikiş ipliği ayağın altında toplanıyor. Neden?

 1. Tansiyon diskleri arasında tiftik birikip birikmediğini kontrol edin ve birikmiş olan tiftiği temizleyin.
 2. Makinenizi kontrol edin ve iplik geçirmeyi yeniden yapın.
 3. Besleme dişlisi yüksekliğini kontrol edin ve gerekirse dişlileri yükseltin.
 4. Dikiş tansiyonu ayarlarını kontrol edin ve düzenleyin.
 5. Dikiş makinesi ayağının basıncını kontrol edin ve ayarlayın.

İğneyi değiştirdikten sonra makine düzgün çalışmıyor. Neden?

 1. Değiştirdiğiniz iğne tipinin, numarasının ve markasının daha önceden kullanılan iğne tipi, numarası ve markası ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse değiştirin.
 2. İğneyi değiştirdikten sonra dikiş ipliğinin makineye doğru bir şekilde geçirilip geçirilmediğini kontrol edin.
 3. İğnenin doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
 4. Makinenizdeki dikiş ipliği tansiyonlarını düşürmeyi deneyin.

İğne neden kırılıyor?

 1. Besleme dişlisi yüksekliğini kontrol edin ve gerekirse dişlileri yükseltin.
 2. Dikiş tansiyonu ayarlarını kontrol edin ve düzenleyin.
 3. Dikiş makinesi ayağının basıncını kontrol edin ve ayarlayın.
 4. Ağır bir malzemeyi dikmek için ince bir iğne mi kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse iğne numarasını daha büyük seçmeniz gerekir.
 5. İğne, iğne miline tam olarak otormuş mu?
 6. İğne tespit vidası gevşek ya da aşınmış ve bu yüzden dikiş sırasında iğne aşağı düşmüş olabilir mi?
 7. Baskı ayağı doğru değil ve iğne hareketini engelliyor mu?
 8. Baskı ayağı gevşemiş mi?
 9. Eğer makineye takılmış bir besleme cihazı varsa, çok hızlı çekiyor ve iğneyi eğiyor olabilir.
 10. Makine ayarları (lüperler ya da kanca) oynamış mı? Eğer öyleyse yeniden ayarlamak gerekir.
 11. Baskı ayağının yerinden oynamamış olduğundan ve iğneye sürtünmediğinden emin olun.
 12. Pimlerin/perçinlerin olduğu bir hat üzerinde dikiş yapıyor olabilir, bu iğnenin hasar görmesine yol açabilir.
 13. Dikiş sırasında kumaş çekiliyor ve iğne eğilip kırılıyor mu?
 14. Dikiş ipliğinde düğüm var mı? Düğümler dikiş sırasında iğnenin kırılmasına neden olmuş olabilir.
 15. İğne plakası doğru pozisyonda mı? İğne plakasını tutan vidalar iyi sıkılmış mı?

Dikiş büzüşmesinin bazı bölgelerde daha yoğun olmasının nedeni nedir?

 1. Besleme mekanizmasını iyileştirmeyi deneyin.
 2. Kumaşı dikiş boyunca eşit şekilde beslemeye çalışın. Dikerken kumaşı ileri itmemeye ya da geri çekmemeye çalışın.
 3. Makine hızının sabit olmasına ve dikiş boyunca makinenin aynı hızda çalışmasına dikkat edin.

Kilit dikiş makinesinde dikiş ipliği neden kesilmez?

 1. Dikiş ipliği kesiciler için çok mu kalın?
 2. Bıçak zarar görmüş ya da aşınmış mı?
 3. Dikiş ipliği kesicinin zamanlaması doğru mu?
 4. Bıçak kör mü?
 5. Sorunun nedeni dikiş atlamaları mı?
 6. Bobinde iplik sarımı kötü yapılmış. Bobin sarıcıyı ayarlayın. Hazır sarılmış masuralar kullanın.
 7. Tansiyon çok yüksek ya da bobin boşa dönüyor. Mekik tansiyonunu ayarlayın. Bobinin boşa dönmesini önlemek için pul ya da yay takın.

Özel Dikiş İplikleri

Dikiş ipliği sarımını aktarma yapabilir miyim?

Coats, dikiş ipliğinin aktarılmasını önermiyor çünkü ipliğin yeniden sarılması dikiş ipliğine zarar verebilir. İşlem sırasında dikiş ipliği üzerindeki lubrikasyon kaybolacaktır. Sarım aktarma işlemi dikiş ipliğinin ekstra bükülmesine ve sonuç olarak düğümcüklenmesine neden olacaktır. Ayrıca sarım işlemi bonded dikiş ipliklerinde bonda zarar verebilir.

Dikiş ipliğine lubrikasyon / silikon ekleyebilir miyiz?

Coats, dikiş ipliğine ilave lubrikasyon / silikon eklenmesini önermiyor. Dikiş ipliğinin rengi değişebilir, sürtünme değerinde varyasyonlar oluşabilir ve yağ lekelerine neden olabilir. Püskürtülen silikon operatörler/makinistler tarafından solunursa sağlık problemlerine yol açabilir.

Coats kalitemizi ve verimliliğimizi arttırmamıza nasıl yardımcı olabilir?

Coats, Coats Dikiş Çözümleri adı altında bir hizmet paketi sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde Coats'un teknik personeli ürün geliştirme aşamasından üretimin son aşamalarına kadar sürece dahil olabilirler.

Düşük dikiş mukavemetini nasıl arttırabilirim?

 1. Daha iyi ve daha sağlam dikiş iplikleri kullanın.
 2. Tüm giyside uygun dikiş sıklığı (SPI) ve dikiş adımı tipleri kullanın.
 3. Dikiş adımı tipini değiştirin.
 4. Dikiş tipini değiştirin.
 5. Dikiş adımı sıklığını arttırın.
 6. Sonsuz elyaf merkezli İlikli dikiş iplikleri kullanın.

CFP ya da bondsuz dikiş iplikleri kullandığımda dikiş sonrası tüylülük efektini nasıl minimum seviyeye indirebilirim?

Dikiş ipliği kalınlığı ile iğne numarasının uyumlu olup olmadığını ve iğnenin durumunu kontrol edin. Dikiş ipliği ile temas eden bileşenleri (dikiş ipliği yolu, tansiyon diskleri, iğne deliği, bobin, çağanoz) ve ayrıca makinenin zamanlamasını kontrol edin.

Dikiş ipliğinin bükümü açılıyor. Bunun nedeni nedir ve nasıl önleyebilirim?

 1. Bondlu dikiş ipliğinin kat birleşimini kontrol edin.
 2. Eğer dikiş ipliğinin lubrikasyonu azsa, lubrikasyonu arttırın.
 3. Makine ayarlarını kontrol edin.

Dikiş ipliğinin tüylenmesinin nedeni nedir?

Dikiş makinesinin çalışma şartlarını ve parçalarını (örneğin kanca, mekik, baskı plakası, iğne ucu, keskin dikiş ipliği kılavuzu) , dikiş ipliği kalitesini ve malzeme kalınlığını kontrol edin.

Kumaş gevşemesi nedir? Kumaş gevşemesinin nedenleri nelerdir? Kumaş gevşemesi sorunu nasıl çözülebilir?

 1. Bu, makine ile alakalı bir sorundur. Baskı ayağı açıklığı aşınma ve yıpranma nedeniyle zamanla genişler. Sonuç olarak iğne kumaşa batmadan önce kumaş ileriye doğru itilir.
 2. Kumaş gevşemesinin bir diğer nedeni de iğne kalınlığının değiştirilmesi fakat buna uygun şekilde baskı ayağının değiştirilmemesidir.
 3. Çözüm: Baskı ayağı aşınma ve yıpranmaya karşı kontrol edilmeli ve daha sonra düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.
 4. Herhangi bir aşınma veya yıpranma belirtisi olmasa bile baskı ayağı iğne numarasına uygun şekilde değiştirilmelidir.

Kontrast dikişte malzemeden dikiş ipliğine renk migrasyonu problemi ile karşılaştığımızda hangi dikiş ipliği tipini kullanmamızı önerirsiniz? Üst malzemede haslık sorunu yaşadığımızı fark ettik.

İğnenin aşırı ısınmasından dolayı oluşabilecek boya migrasyonu riskini azaltmak için titanyum nitrit iğne kullanılması önerilir. Dikiş sonrası ütü ve buhar sıcaklıklarına dikkat edilmelidir.

Renk migrasyonunun nedeni nedir?

 1. Renk migrasyonu, ayakkabıda kullanılan malzemelerinin renginin dikilmiş olan dikiş ipliğine geçmesidir. Sonuç olarak dikiş çirkin gözükür. Muhtemel nedenleri ise derinin kötü tabaklanması, boya maddelerinin haslığının düşük olması, çözeltinin ya da yapıştırıcının boya kimyasalları ile reaksiyon göstermesi, aşırı iğne sıcaklığıdır.
 2. Elyaf migrasyonu, malzemenin yapıldığı elyafın bozularak dikiş ipliklerine yapışması ve kirlenmeye neden olmasıdır. Muhtemel nedenleri ise düşük kaliteli malzemeden elyaf migrasyonu ya da aşırı iğne sıcaklığının yol açtığı maddi hasardır.
 3. Muhtemel Çözümler: Fabrikadan malzemenin renk haslığını test etmesini isteyin. İğne sıcaklığını düşürmek için GEBEDUR iğnelerini kullanın. Hava fanı ile soğutma uygulayın (iğne deliğinden 6 mm).
 4. Normal makinalar için önerilen hız 1,400 rpm ya da daha düşüğüdür. Bilgisayarlı dikiş makinalarında önerilen hız 2,500 rpm ya da daha düşüğüdür.
 5. GRAL polyester dikiş iplikleri ya da bondlu naylon dikiş iplikleri gibi Süper Lubrikasyonlu (SL) dikiş ipliklerinin kullanılması önerilir.

Fermuarlar

Mevcut farklı fermuar tipleri nelerdir?

Spiral, plastik ve metal fermuarlar bulunmaktadır. Web sitemizdeki Ürün Bilgileri bölümüne bakabilirsiniz.

Dikişli spiral fermuarlar nasıl yapılır?

Dikişli Spiral Fermuarlar, bir polyester monofilamanın iki polyester bant üzerine dikilmesi ile elde edilir. Web sitemizdeki Ürün Bilgileri bölümüne bakabilirsiniz.

Dikişli spiral fermuarların bazen naylon fermuarlar olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

Önceleri bu fermuarlar naylon, polyester, polipropilen, polybutilen teraftalat (PBT) gibi suni malzemelerden yapılabiliyordu. Pürüzsüz olmasından dolayı naylon, fermuar üretiminde yaygın olarak kullanılan bir malzeme olmuştur. Sonuç olarak bu kategorideki fermuarların adı naylon fermuarlar olarak kalmıştır.

Dikişli ve spiral fermuarlar arasındaki fark nedir?

Spiral fermuarlar, monofilamanın fermuar bantı ile birlikte dokunarak dişleri oluşturması ile elde edilir. Bu işlemde iki malzeme doğrudan birlikte bir yapı oluşturdukları ve arada bağlayıcı ilave bir malzeme olmadığı için kalite açısından daha güvenlidir. Web sitemizdeki Ürün Bilgileri bölümüne bakabilirsiniz.

Plastik fermuarlar hangi malzemeden yapılıyor?

Plastik fermuarlar normalde Polyester Bantlardan ve Polioksi Metilen (POM) dişlerden yapılır. Dişler için alternatif malzemeler de kullanılabilir. Örneğin daha pürüzsüz diş malzemesi olarak Polipropilen kullanılmaktadır. Özel kullanım alanları için ise daha teknik plastik malzemeler kullanılabilir. Fermuar bandı genel olarak polyesterdir.

Metal fermuarlar hangi mazlemeden yapılıyor?

Metal fermuarlar normalde Polyester Bantlardan ve Pirinç Dişlerden yapılır. Bantlar için başka malzemeler de kullanılabilir. Örneğin Pamuk, Polyester/Pamuk karışımı, vs. "Doğru Fermuar Seçimi" Giysi Boyama bölümüne bakınız. Dişlerin üretiminde ağırlığı azaltmak için alüminyum ve bazı özel endüstriyel uygulamalar için Çelik / Bakır kullanılabilir.

Metal fermuarlar nasıl üretilir?

Metal fermuarların üretiminde, bandın kenarına dişler çakılır. Dişler düz pirinç telden ya da şekillendirilmiş telden yapılıp doğrudan banda takılabilir. Veya dişler önce basılıp, banta takılmadan cilalama / kaplama işlemi görür ve böylece çok yüksek kaliteli fermuarlar elde edilir. Bu fermuarlar genellikle çok düzgün dişlerin gerekli olduğu lüks ve pahalı çantalar / giysiler için kullanılır. Bazı durumlarda da dişler doğrudan bant üzerine pres döküm şeklinde uygulanabilir. Fakat diğer teknolojilerdeki ilerlemelerden dolayı bu işlem günümüzde çok nadir kullanılmaktadır.

Fonksiyonlarına göre fermuarlara verilen isimler nelerdir?

Kapalı uçlu fermuarlar (cepler/etekler/pantolonlar için), açık uçlu fermuarlar (ceketlerin ön merkezi için), iki yollu fermuarlar (fermuarın alttan açılmasına ve ayrıca tamamen ayrılmasına izin verir - uzun paltolar için), X tipi fermuarlar (birbirinden uzaklaşan iki kürso, ör. her iki taraftan açılabilen büyük proje çantaları için), O tipi fermuarlar (birbirine yaklaşan iki kürsör - genellikle çantalar/valizler için). Daha fazla bilgi için Ürün Bilgileri bölümüne bakabilirsiniz.

Bir fermuarı oluşturan bileşenler nelerdir?

Fermuarın üstünde, kürsörün (hareketli parçanın) fermuardan çıkmasını engelleyen üst urdurucular vardır. Kapalı uçlu fermuarın (cep/etek/pantolon fermuarı) altında ise fermuarın altının açılmasını önleyen bir alt durdurucu vardır. Açık Uçlu Fermuarda (bir ceketin ön ortasında kullanılan ayırıcı fermuar) alt bileşenler genel olarak Pim ve Kutu / Box Pin olarak adlandırılır. Kutu, daha büyük olan dişi parçadır ve fermuarı kapatmak için pimin takılmasını sağlar. Üst durdurucular, alt durdurucular, kürsör ve elcikler hakkında detaylı bilgi için web sitemizdeki Ürün Bilgileri bölümüne bakabilirsiniz.

Fermuarlardaki durdurucular hangi malzemeden yapılır?

Metal fermuarlardaki üst durdurucular normalde pirinç telden yapılır. Metal durdurucular kullanıldığında spiral fermuarlar için de aynısı geçerlidir. Bazen alüminyum tel durdurucular da kullanılmaktadır. Spiral fermuarlarda üst ve alt durdurucular için polyester filamanlar da kullanılabilir. Malzeme genellikle plastik fermuarlarda kullanılan Polioksi Metilen (POM) olabilir. Bazı spiral fermuarlarda alt durdurucu pimler pirinç olabilir. Bunlar, yüksek mukavemet değerlerinden dolayı özellikle bot ve çizmeler için uygundur. Spiral/dikişli fermuarların bazı tiplerinde dişleri birleştiren basit kaynaklı alt durdurucular vardır. Bunlar genellikle dikilerek monte edilir ve çok güçlü değildir. Detaylı bilgi için web sitemizin Opit Ürün Broşürleri bölümlerine bakabilirsiniz.

Kürsörler hangi malzemeden yapılır?

Kürsörler genellikle çinko alaşımından yapılır. Kürsörlerin içindeki bileşenler ise çelikten veya pirinçten yapılabilir. Plastik kürsörler de mevcuttur, fakat mukavemetleri daha düşüktür. Kesme pirinçten (stamp) yapılmış olan kürsörler genellikle denim uygulamaları için kullanılır.

Fermuar elcikleri de çinko alaşımdan veya Poliüretan, Ahşap, Silikon, PVC, Kumaş, Tekstil Bantları, Pirinç gibi çeşitli malzemelerden yapılabilir. Malzeme çoğunlukla tasarımcının talebi ile belirlenir ancak uygulaması yaygın olmayan malzemeler kullanılırken tavsiye alınmalıdır.

Bir fermuarın uzunluğu nasıl ölçülür?

Bir fermuarın uzunluğunu ölçmenin pek çok yolu vardır. Coats Opti, İngiliz Standartları Yöntemini uygulamaktadır. Bu yöntemde, tüm ölçümler bileşenlerin en uç noktasından, kapalı halde iken kürsörün tepesinden yapılır. Web sitemizdeki Ürün Bilgileri bölümünden detaylı bilgilere ve resimlere ulaşabilirsiniz.

Bir fermuarın başka önemli boyutları var mıdır?

Üst ve alt bant uç uzantıları (Fermuar bileşenlerinin tanımlarına bakın), uygulamada fermuarı konumlandırmak bakımından önemli olabilir. Bu, bir fermuar üreticisinden diğer fermuar üreticisine değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, bir değişiklik yaparken bu özellik için Ürün Broşürünün kontrol edilmesi gerekir. Dişlerin genişliği de fermuarın numarasını belirtir. Uygulamaya göre doğru fermuar numarasının kullanılması önemlidir. Hangi fermuarın kullanılması gerektiği hakkında öneriler için web sitemize ve SSS'lerimizden Doğru Fermuar Seçimi bölümüne bakabilirsiniz.

Web sitemizden Opti Spiral / Metal / Plastik ve Gizli fermuarlar için standart fermuar tipleri ve iç piyasa terimleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Opti Ürün Broşürleri için Web sitesimize bakabilirsiniz.

Gizli fermuar nedir?

Gizli fermuarlarda, diş alanının arkasındaki bantta bir kat vardır. Özel bir dikiş ayağı ile dikilebilirler ve sonuç olarak dişler gizlenir, görünmezler. Gizli fermuarlar hakkında daha fazla öneri için Doğru Fermuar Seçimi ve Yapılması ve Yapılmaması Gereken Şeyler bölümüne bakabilirsiniz.

Why is the chain/teeth opening behind the slider?

Bottom stop should be protected with a bar tack to prevent direct strain on the zip. If bar tack is fitted but breakage still happens, check effective opening of the garment. Try garment on model or dummy to see possible causes of the breakage.

Dişler giysinin patlet panelinin önünde iz yapıyor. Bunu nasıl önleyebilirim?

Ters kürsörlü (elcikli) fermuar kullanın.

Rulo fermuarı giysiye diktikten sonra fermuarda eğrilme oluyor. Neden?

Spiral fermuarların dişlerinde S büküm ve Z büküm vardır. Dişler birleştiğinde bir ")" ya da "(" (parantex /muz eğrisi) görüntüsü ortaya çıkar. Sağ ve sol dişler aynı yönde, doğru konumda olmalıdır. Eğer problem bu değilse, dikiş tansiyonunun fermuarın her iki tarafında da eşit olup olmadığını kontrol edin.

Ütü sonrası fermuar eğriliyor. Neden?

Spiral fermuarların dişlerinde S büküm ve Z büküm vardır. Dişler birleştiğinde bir ")" ya da "(" (parantex /muz eğrisi) görüntüsü ortaya çıkar. Sağ ve sol dişler aynı yönde, doğru konumda olmalıdır. Eğer problem bu değilse, dikiş tansiyonunun fermuarın her iki tarafında da eşit olup olmadığını kontrol edin. Buna ilaveten, kumaşta veya telada beklenenden fazla çekme olup olmadığını kontrol edin.

Dikişten sonra fermuar neden eğri duruyor?

Dikiş tansiyonunun fermuarın her iki tarafında da eşit olup olmadığını kontrol edin. Eğer eğrilik/kamburluk ütü sonrası fark edilmişse, kumaşta ve telada yüksek seviyelerde çekme olup olmadığını kontrol edin.

Tüketici tarafından iade edilen üründeki fermuarın açık uçlu tarafı kırılmış. Neden?

Önde uzun fermuarı olan giysilerde , fermuarın ucu yüksek gerilimlere maruz kalabilir. Nihai tüketicinin giysiyi giyerken fermuarın alt ucuna çok fazla basınç uygulayıp uygulamadığını kontrol edin. Eğer söz konusu giysi uzun bir palto ise, iki yollu fermuar kullanmak gerekebilir.

Gizli fermuarın kürsörü sıkışıyor. Neden?

Kürsörün, fermuarın bir ucundan diğer ucuna gitmesine izin verecek açıklık olduğunu kontrol edin. Kürsörün ilerlemesine engel olacak herhangi bir yan dikiş olmamalıdır. Diş kenarı fermuar bandına dikilmiş olmamalıdır.

Neden yıkama sırasında fermuar dişleri zarar görüyor?

M46 ya da M60 fermuar kullanılmalıdır. Yıkama sırasında fermuar tam kapalı olmalı ve varsa düğmeler iliklenmelidir. Eğer mümkünse fermuar yıkamanın darbelerine karşı korunmalıdır. Yıkama işleminde aşırı yükleme yapılmamalıdır. Seri imalat öncesi mutlaka deneme yapılmalıdır.

Neden yıkama sırasında elcikler kırılıyor?

M46 ya da M60 fermuar kullanılmalıdır. Yıkama sırasında fermuar tam kapalı olmalı ve varsa düğmeler iliklenmelidir. Eğer mümkünse fermuar yıkamanın darbelerine karşı korunmalıdır. Yıkama işleminde aşırı yükleme yapılmamalıdır. Yıkama makinasının tamburundaki deliklerin büyüklüğü kürsör büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır. Yıkama ya da kurutma makinesinde kürsörün sıkışabileceği aralık/boşluk olmamalıdır.

Alt durdurucu yıkama ya da kurutma işlemi sırasında neden kırılıyor?

M46 ya da M60 fermuar kullanılmalıdır. Yıkama sırasında fermuar tam kapalı olmalı ve varsa düğmeler iliklenmelidir. Eğer mümkünse fermuar yıkamanın darbelerine karşı korunmalıdır. Yıkama işleminde aşırı yükleme yapılmamalıdır. Yıkama makinasının tamburundaki deliklerin büyüklüğü kürsör büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır. Yıkama ya da kurutma makinesinde kürsörün sıkışabileceği aralık /boşluk olmamalıdır.

Yıkama sırasında kaplama işlemi neden bozulup kayboluyor?

M46 ya da M60 fermuar kullanılmalıdır. Mümkün olan modellerde dişler patlet altında korunmalıdır, yıkama sırasında fermuar tam kapalı olmalı ve düğmeler iliklenmelidir. Fermuar bir parça pamuklu kumaş ile yıkama işleminde kullanılan kimyasallara karşı korunmalıdır. Kimyasallar fermuar dişlerinin ya da elciğin üzerine doğrudan dökülmemelidir. Sıcaklık ve zamanlama kontrolleri işlem koşullarına göre ayarlanmalı, kalibrasyonun doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Seri imalat öncesi mutlaka test yıkama yapılmalıdır.

Fermuarın kenarındaki derinin üzerinde lekeler olmasının nedeni nedir?

Fermuar dişlerinde herhangi bir çözeltinin / spreyin / cilanın kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Derinin yüzeyinde herhangi bir tabaklama kimyasalı artığının olup olmadığını kontrol edin. Derideki pigmentlerin fermuarın bakırı ile reaksiyona girmesini önlemek için koruma işleminden geçirilmiş fermuar siparişi verilmiş mi, kontrol edin.

Fermuarın kenarındaki kumaş üzerinde lekeler olmasının nedeni nedir?

Fermuar dişlerinde herhangi bir çözeltinin / spreyin / cilanın kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Eğer dikiş uygulaması söz konusuysa, dikiş ipliklerinde aşırı yağ kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Eğer fermuar yapıştırma yöntemi ile monte ediliyorsa, baskının sıcaklığını kontrol edin.

Rulo fermuarı giysiye diktikten sonra fermuarda eğrilme oluyor. Neden?

Spiral fermuarların dişlerinde S büküm ve Z büküm vardır. Dişler birleştiğinde bir ")" ya da "(" (parantex /muz eğrisi) görüntüsü ortaya çıkar. Sağ ve sol dişler aynı yönde, doğru konumda olmalıdır. Eğer problem bu değilse, dikiş tansiyonunun fermuarın her iki tarafında da eşit olup olmadığını kontrol edin.

Rulo fermuarda kürsör neden dişleri kapatmıyor?

Elciğin ve zincirin aynı fermuar tedarikçisinden alınıp alınmadığını ve aynı büyüklükte olup olmadığını kontrol edin.

Kürsör neden çok zor hareket ediyor?

Herhangi bir özel işlem uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. Örneğin çantaların tersyüz edilmesi kürsör üzerinde yüksek bir baskı oluşturur ve kürsörü açıklığın alt ucuna iter. Kürsörün ürünün kumaşına/derisine ya da astarına sürtmeden sorunsuz bir şekilde gitmesine yetecek açıklık olmalıdır. Kürsörün sorunsuz bir şekilde kapanmasını engelleyen herhangi bir yan dikiş olmamalıdır. Hem kürsör hem de rulo fermuar aynı tedarikçiden alınmış olmalıdır. Eğer fermuar metalse, rulonun yönü doğru olmalıdır. Metal rulolarda, kürsörün takılması için doğru olan tek yön vardır, buna tercih edien yön denir. Eğer kürsör her iki yönde de kullanılacaksa, özel simetrik dişlere ya da iki yollu dişlere ihtiyaç vardır.

Otomotiv üreticisi açılabilir tavanı takarken fermuar bandı ve kuvvetlendirilmiş alan ayrılıyor. Neden?

Fermuarı takmak için kullanılan iğne numarasının çok büyük olup olmadığını kontrol edin. Eğer fermuarın altını teyellemek için büyük bir iğne kullanılırsa, bu kuvvetlendirilmiş alanın ayrılmasına neden olabilir. Baskı altındayken birleştirme / kapatma yükü çok yüksek olmamalıdır. Normal uygulamalar için kapatma sırasında fermuarın ve ucunun maruz kaldığı kuvvet 5 kg'ı geçmemelidir.

Fermuarın iki yanı ayrılıyor ve deri/kumaş koltuğa geçirilmek üzere gerildiğinde dişlerin gözükmesine neden oluyor. Neden?

S tipi fermuarlar ile kıyaslandığında, dikişli fermuarlar daha gevşektir. En iyi sonucu elde etmek için S tipi spiral fermuarlar kullanılmalıdır.

Neden koltuk örtülerinin deri malzemesinde boya izleri var?

Fermuarın koltuğa dikilmesi sırasında aşırı dikiş makinesi yağı kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Koltuk derisinin, dikiş ipliğinin ve fermuarın renk haslığını kontrol edin. Deri üretim sürecinden sonra deride herhangi bir kimyasal artığı kalıp kalmadığını kontrol edin.

Fermuarın örtülerle temas ettiği yerlerde yağ lekeleri var. Neden?

Fermuarı takarken dikiş makinesinde aşırı yağ/lubrikasyon kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Eğer dikişli spiral fermuar ham şekilde kullanılıyorsa, fermuarı üretmek için kullanılan dikiş ipliğinin fazla lubrikasyon içeriğine sahip olabilir. Dikiş ipliğindeki lubrikasyon seviyelerinin dikkatli bir şekilde kontrol edilerek üretilen Coats Opti fermuar kullanabilirsiniz. Ya da dikiş kullanılmadan üretilen ve bu yüzden daha düşük yağ içeriğine sahip olan bir S tipi fermuar kullanabilirsiniz.

Opti fermuarlar korozyona karşı dayanıklı mı?

Lütfen outdoor kullanım için sipariş verirken Müşteri Hizmetleri departmanımızı bilgilendirin. Böyle ürünler için kaplamalı veya özel plastik gövdeye sahip standart kürsörlü fermuarlar öneriyoruz.

Kürsörlerin korozyona uğramış olması nedeniyle iade edilen tekne kılıfları sorununu nasıl çözebilirim?

Lütfen tekne kılıfları / deniz taşıtlarındaki döşemeler için sipariş verirken Müşteri Hizmetleri departmanımızı bilgilendirin. Tekne kılıfları /deniz taşıtlarındaki döşemeler için kaplamalı kürsörlü veya özel plastik gövdeye sahip standart kürsörlü fermuarlar öneriyoruz. Outdoor goods should be dried before storage. They should not be packed away wet.

Opti fermuarlar klora ve tuza karşı dayanıklı mı?

Lütfen tekne tavanları / deniz taşıtlarındaki döşemeler için sipariş verirken Müşteri Hizmetleri departmanımızı bilgilendirin. Tekne tavanları/deniz taşıtlarındaki döşemeler için kaplamalı veya özel plastik gövdeye sahip standart kürsörlü fermuarlar öneriyoruz.