×

Dijital Gelecek

Tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi, hazır giyim sektöründeki koşulları neden değiştiriyor?

  • May 2018

Hazır giyim tüketici ve perakende ortamı, hiç olmadığı kadar fazla değişime uğruyor.

Gün geçtikçe daha bilgili ve talepkâr hale gelen tüketiciler alışveriş yapma şeklini, zamanını ve konumunu önemli ölçüde değiştiriyorlar. E-ticaret, Amazon ve Asos gibi yalnızca çevrimiçi perakendecilerin ortaya çıkardığı dikkat çekici iş modelleriyle sürekli yükselmeye devam ediyor. Bu yeni katılımcılar, daha fazla seçenek seviyesi, yenilik, bulunabilirlik ve özelleştirme sunarken aynı zamanda kalite, fiyat rekabetçiliği ve etik kaynak kullanımı ile ilgili talepleri karşılayarak müşteri beklentilerini yükseltiyorlar.

Şiddetli rekabet yaşanan bir sektörde, bu değişiklikler markalar ve karşı karşıya oldukları zorlukların üstesinden gelmek için farklı yöntemler ve farklı karmaşıklık ve sürat seviyeleriyle çözümler sunan tedarik zinciri ortakları üzerinde büyük bir etki yaratmış durumda.

Hızla değişen bir ortamda, markalar ve üreticiler şu bileşenlere yönelik çeşitli karmaşık ve birbiriyle bağlantılı zorlukları çözüme ulaştırmalıdır:

  • Hız
  • Maliyet
  • Sipariş karmaşıklığı
  • Yenilik
  • Şeffaflık

Bazı işletmeler gelişmekte olan piyasalarda "ucuz üretim maliyeti" arayışını sürdürüyor. Bununla birlikte bu durum kaynak, kapasite, uyumluluk ve altyapı zorluklarını beraberinde getiriyor. Diğer işletmeler, daha fazla dikey entegrasyon veya ortak girişim faaliyetlerine yöneliyorlar. Bazı işletmeler ise sürece hala tedarikçi tarafından yönetilen envanter, yakın kaynak bulma ve ülke içi üretim unsurları etrafında girişim geliştirerek yanıt vermeye devam ediyor.

Tüm bu yanıtlar şüphesiz bu değişikliklere uyum sağlamaya yardımcı olsa da ihtiyaç duyulan şey, markaların başta kaynak bulma ve ürün geliştirme yaklaşımları olmak üzere çalışma süreçlerinde bir eylem tarzlarında değişikliğe imza atmasıdır. Hazır giyim markalarının ve tedarik zinciri ortaklarının dönüşümünü hızlandıracak önemli bir unsur, dijital teknolojinin benimsenmesidir.

Hazır giyim markalarının ve tedarik zinciri ortaklarının dönüşümünü hızlandıracak önemli bir unsur, dijital teknolojinin benimsenmesidir

McKinsey tarafından kısa süre önce yayınlanan rapor, dijitalleşmenin sektöre sunduğu potansiyeli en iyi şekilde özetliyor:

Dijitalleşme, hazır giyim şirketlerinin performans konusunda değişiklik gerçekleştirme, müşteri odaklı bir işletim modeline geçme ve küresel tedarik zincirleri genelinde şeffaflık oluşturma süreçlerinde bir adım atmalarını sağlayabilir. Dijitalleşme, bir sonraki kaynak yönetimini belirleyecektir.

McKinsey Hazır Giyim CPO Anketi 2017, "Hazır giyim kaynağı yolunda bir sonraki durak: Dijitalleşme", McKinsey Hazır Giyim, Moda ve Lüks Yaşam Grubu, Eylül 2017

Coats, müşterilerimizin dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için dijital teknolojilere etkin bir şekilde yatırım yapmaktadır. Uzman yazılım çözümlerimiz ve sektör lideri uygulama uzmanlığımız; yeni ürün geliştirme, kaynak bulma, kapasite planlama ve emir gerçekleştirme yaşam döngüsünün tamamını iyileştirip hızlandırır. Bu da markaların, üreticilerin ve kumaş fabrikalarının görünürlük, koordinasyon ve kontrolde yepyeni bir seviyeye çıkmasını sağlayarak güvenilirliği, verimliliği ve pazara sunma hızını iyileştirir.

Dijitalleşmenin potansiyeli henüz hayata geçirilmekten uzaktır

Sektörün, dijital hayata geçmenin aciliyetinin ve sağladığı avantajların farkına vardığına dair bazı olumlu işaretler mevcuttur. Köklü ve başarısı kanıtlanmış kaynak bulma, planlama ve ürün geliştirme çözümleri daha fazla uyarlanmakta ve 3B Tasarım ve Baskı, Otomasyon ve Robotlar, RFID, Büyük Veri ve Yapay Zeka gibi gelişen teknolojilerle gerçekleştirilen faaliyetler de artmaktadır.

Bununla birlikte hazır giyim sektörü uygulamada dijitalleşme sürecinin çok erken bir aşamasında yer almaktadır. Karmaşıklık ve üretim maliyetlerindeki artışa ve teslim sürelerinde ciddi bir azalmaya rağmen, markaların ve üreticilerin büyük bölümü hala işlerini yürütmek için manuel süreçlere ve bağlantısı bulunmayan sistemlere güvenmektedir. McKinsey'in yayınladığı aynı raporda, ankete katılan ve 137 milyar dolar değerinde kaynak değerinden sorumlu olan hazır giyim Baş Satın Alma Direktörlerinin üçte ikisi, şirketlerinin ve tedarikçilerinin dijitalleşme olgunluğunun düşük veya çok düşük olduğunu belirtmiştir. Mevcut tüketici ve perakende sektörü göz önünde bulundurulduğunda bu yaklaşım sürdürülebilir değildir.

Markaların ve üreticilerin büyük çoğunluğu hala işlerini yürütmek için manuel süreçlere ve bağlantısı bulunmayan sistemlere güvenmektedir

İşletme açısından kritik önem taşıyan bu değişime yönelik farkındalığın artması umut verici bir gelişmedir. Ankete katılan Baş Satın Alma Direktörlerinin yüzde sekseni, dijitalleştirilmiş uçtan uca süreç yönetiminin önümüzdeki beş yıl içinde kaynak sağlama üzerinde en büyük etkiye sahip olmasını ve ürün geliştirme, tedarik ve üretim arasındaki mevcut siloları bölümlere ayırma becerisini destekleyerek daha hızlı, verimli bir işletme ve gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir tedarik zinciri ortaya çıkarmasını bekliyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde doksanı, bu hedefe ulaşmak için şu andan itibaren 2030 yılına kadar teknolojiye çok daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyor.

Dijitalleşmenin önündeki engellerin üstesinden gelmek için düşünce biçimi ve becerilerde bir değişiklik yapılması gerekiyor

Sağlanan avantajın boyutu düşünüldüğünde, dijitalleşme neden hazır giyim tedarik zincirinde daha yaygın değil? E-posta ve Excel'in yaygın olarak kullanılması, ideal sistem mimarisinin daha az kullanılmasına yol açarak tedarikçilerle ve veri kalitesiyle etkileşime giren kilit bir engeldir. Daha gelişmiş araçlara sahip işletmelerde bile bu bileşenlerin tercih edilmesi işletmenin tam potansiyeline ulaşmasını önlemektedir.

Kaynak kullanımının dijitalleşmesinde başarılı olmak isteyen şirketler odak noktalarını kaynak bulma departmanları ve temel kaynak bulma süreçlerinin ötesine taşımalıdır. Çalışma modellerini dönüştürmek ve gerçek anlamda tüketici odaklı olmak için bu işletmelerin uçtan uca süreç verimliliği, işlevler ve şirketler arası işbirliği ve üretim sürecinde daha derin bir odaklanma sağlamaları gerekecektir.

"Dijital ortama geçmek" tek başına hedef olarak değil daha hızlı, daha verimli ve daha esnek süreçler sağlayan bir adım olarak algılanmalıdır. İşletmeler, en büyük getirileri sağlayacak bir dijital uyumluluk yaklaşımı belirlemek için kendi operasyonlarını ve özel alıcı beklentilerini yakından incelemelidir.

Dijital çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin