Coats

Etik: Şirket genelinde önemli öncelik

Coats, faaliyet gösterdiğimiz her yerde en yüksek iş ve istihdam standartlarını gözeterek çalışır. Gurur duyabileceğimiz bir çalışma ortamını sürdürürüz ve bu, hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur.

Coats için çalışan (veya bizim adımıza hareket eden) sorumlu iş yaklaşımımızı sürdürme ve Etik Kurallarımıza (PDF) uymadaki rolünü anlaması çok büyük önem taşır. İşletmedeki herkesin etik davranışa yönelik en yüksek standartları belirlemek ve bunlara uygun hareket etmek ve yolsuzlukla mücadele ve adil rekabet ile ilgili yasalara uymak üzere sorumluluk alması gerekir.

Son üç yıl içinde küresel standart ve politikalarımızı, özellikle de iş uygulamaları ve faaliyet şeklimizle ilgili olanları, yeni bir bakışla değerlendirdik. Bunun sonucunda, 2017 ve 2018 yılında çeşitli etik ve uyumluluk politikalarımızı gözden geçirerek davranış kurallarımız ve politikalarımız ile uyumlu olmayan davranışları bildirmeyi teşvik eden İhbar Politikamızı güncelledik.

Etik ve uyumluluk eğitim programımız

Etik ve uyumluluk eğitim programımız, esas olarak 2011 yılında geliştirilmiştir. Üç temel alanı kapsamaktadır:

  • Genel anlamda etik (dolandırıcılık, çıkar çatışması ve istihdam gibi hususları içerir)
  • Rüşvet ve Yolsuzluk
  • Rekabet Hukuku

Bu program, Gruptaki farklı roller için özelleştirilmiştir. Bu hedefli çevrimiçi eğitim modüllerini üst düzey yöneticilerimiz ve müşterilerimiz ile temas halindeki roller için kullanıyoruz. Bu çevrimiçi eğitim modülleri her iki yılda bir tüm aday çalışanlar için yenilenir ve üst düzey çalışanlar ile müşteriyle temas halindeki roller için zorunludur. Ayrıca 2017 yılında 700'den fazla işe yeni başlayan kişi bu çevrimiçi eğitimi tamamlamış ve bu dönemde eğitimi tamamlayanların toplam sayısı 4500'e ulaşmıştır. 2018 yılında benzer sayıda çalışana ve buna ek olarak Coats adına çalışma üstlenen aracılara eğitimin yenilenmiş versiyonu sunulmuştur.

Bu çevrimiçi eğitim paketi yolsuzlukla mücadele, rekabet, kölelik, çocuk işçiliği ve etik dahil olmak üzere Kurumsal Sorumluluk (CR) programımızın temel konularını kapsamaktadır. Ayrıca Brezilya, Bangladeş, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Vietnam gibi önemli yüksek risk bölgelerinde, Coats'ta yer alan ve Coats ile ilişkili olan herkesin Coats'un yüksek etik standartlarını anlamaya devam etmesini sağlamak amacıyla bir dizi yüz yüze eğitim oturumu gerçekleştirilmiştir.

2018 süresince küresel siber güvenlik programımızı ve yasama değişikliklerini yansıtacak şekilde "veri koruma" eğitim modülümüzü yeniledik ve yeniden sunduk. Siber güvenlik, Coats'un teknoloji stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve işletmemiz için birinci önceliktir. Yaklaşımımız, Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen "10 adımda siber güvenlik" çerçevesini kabul eder. 2018 süresince, veri koruma eğitiminin yanı sıra, sistem erişimine sahip tüm çalışanların bir siber güvenlik bilgisayar tabanlı eğitim modülünü tamamlaması zorunlu hale getirildi.

Coats'un üst düzey çalışanlarının ve satış ve satın alma rollerinde yer alanların (Coats aracıları dahil) beklentilerimizi net bir şekilde anlamasını sağlamak için bu yaklaşımın etkili bir yol olduğuna inanıyoruz. Coats tedarikçileri, Coats Tedarikçi Kuralları aracılığıyla Coats etik standartları konusunda bilgilendirilir.

"Doğru olanı yapma" kampanyası

Yüksek etik standartlar işletme için yararlıdır ve şirketimiz, paydaşlarımız ve genel olarak toplum için değer yaratır. Bu nedenle, Nisan 2017'de etiği kültürümüze daha da entegre eden "Doğru olanı yapma" kampanyamızı başlattık. Bu kampanya Grup Hukuk ekibi tarafından koordine ediliyor ve kampanyayı gerçekleştirmek için Grup genelinde yaklaşık 20 Etik Kültür Destekçisini aday gösterdik. Bu destekçiler, yerel ekipler ile Grup Hukuk ekibi arasında iletişim noktası görevi görerek bilgi yaymaya yardımcı oluyor (kampanya boyunca), etikle ilgili girişimlerin yerel yönetimle olan ortaklıklara entegre edilmesini destekliyor ve ek desteğin yararlı olabileceği alanlarla ilgili geri bildirim ve görüşler sağlıyor. Kampanya 2018 boyunca ve 2019'da da geliştirilmeye ve yenilenmeye devam etti (yeni girişimler başlatıldı ve başlatılıyor).

Farkındalığı artırarak ve CR politikalarımız ile etik standartlarımızı işletme genelinde entegre ederek "Doğru olanı yapmayı" sürekli olarak teşvik ediyoruz. "Doğru olanı yapmanın" günlük davranışlarımızın bir parçası olmasını sağlamanın yolu, kampanyanın altında yatan değerleri herkesin zihninde öne çıkarmaktan geçer. Buna yardımcı olmak amacıyla, doğru olanı yapan ve en yüksek etik davranış standartlarını sergileyen ekipleri göstermek için iç iletişimlerimizi kullanıyor, en iyi uygulamaları intranet üzerinden paylaşıyor ve Ekim ayında küresel bir Etik Günü düzenliyoruz.

Global Ethics Day 2018

Coats'un Küresel Etik Günü etkinlikleri, doğru olanı yapmanın çalışanlarımız için ne anlama geldiğine dair görüşleri paylaşmak amacıyla tüm dünyada gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde her Coats tesisinde bir "Doğru olanı yapma" mesaj ağacı kuruldu ve ekip üyeleri bu ağaca "Doğru olanı yapmanın" kendileri için ne anlama geldiğine dair ifadeler yazdılar. Ayrıca intranetimizde de küresel bir "sanal mesaj ağacı" oluşturuldu. Tartışmalar, video prodüksiyonları, yarışmalar ve güncel etik konularında parlamento stili münazaraların yer aldığı etkinlikler Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Polonya, Sri Lanka, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık ve Vietnam dahil çeşitli ülkelerde gerçekleştirildi.