Regulacje prawne

  • ShopCoats

Coats Group plc jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 103548 z siedzibą w The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8FD, Anglia.

Lista spółek grupy Coats dostępna jest tutaj. Regulamin i warunki korzystania mają zastosowanie do naszej strony www.coats.com.

Możesz drukować i pobierać materiały znajdujące się na stronie (również zamieszczać informacje na tablicy ogłoszeń) pod warunkiem, że:

Jeśli drukujesz, kopiujesz lub pobierasz (w tym zamieszczasz na tablicy ogłoszeń) jakąkolwiek część naszej strony naruszając niniejsze warunki użytkowania, twoje prawo do korzytania z niej natychmiast przestanie obowiązywać i jeśli uznamy za konieczne zwrócimy się o zwrot lub zniszczenie wszystkich zrobionych kopii.

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na tej stronie są używane na podstawie licencji lub są własnością Coats Group plc lub innych spółek Grupy Coats.

Ta strona prawna powinna być czytana w połączeniu z Polityką Prywatności

Wszystkie opinie udostępniane na tablicy ogłoszeń są poglądami wyrażanymi przez innych użytkowników naszej strony i nie reprezentują poglądów ani wartości firmy. Informacje te nie są przez nas zatwierdzane. Mamy prawo do natychmiastowego usunięcia ze strony wszelkich opinii, które mogą być uznane za obraźliwe.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek na stronie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Hasło użytkownika

Przechowuj bezpiecznie wszystkie szczegóły dotyczącego twojego konta

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach swoich procedur bezpieczeństwa, musisz potraktować te informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim.

Mamy prawo w dowolnym momencie do uzasadnionego wyłączenia dowolnego hasła, niezależnie od tego, czy zostało ono wybrane przez Ciebie, czy nadane przez nas, jeśli nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Bezpieczeństwo

Żadna informacja zawarta na tej stronie nie stanowi zaproszenia do inwestowania w Coats Group plc. Cena akcji i dochód z nich uzyskany może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników.

Dostępność Produktów

Coats Group plc jako taki nie dostarcza klientom żadnych produktów i usług. Odniesienie do jakiegokolwiek produktu lub usługi na stronie nie stanowi oferty sprzedaży lub dostarczenia tego produktu i nie oznacza, że produkt lub usługa jest dostępna we wszystkich krajach lub że nazwa, opis czy specyfikacja produktu lub usługi będą dokładnie takie same jak te zawarte na stronie. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności i przydatności konkretnego produktu lub usługi należy uzyskać od lokalnej jednostki lub dystrybutora Grupy Coats.

Coats

To jest globalna strona firmy Coats

ZASTRZEŻENIE