Inwestorzy

Inwestorzy

 • ShopCoats
Dążymy do tego, aby stać się najlepszą na świecie firmą z branży tekstylnej, zapewniającą innowacje, rozwiązania cyfrowe i trwałą wartość wszystkim zainteresowanym stronom.

Roczny raport

Nasza oferta inwestycyjna

Nasza oferta inwestycyjna sprzyja utrzymaniu przez nas pozycji lidera na rynku. Zapewnia naszym akcjonariuszom przychody i stały wzrost.

Oferta obejmuje pięć elementów. Każdy z nich jest silnym argumentem samym w sobie, jednak ich połączenie wyróżnia nas na tle konkurencji i zapewnia solidną platformę do innowacji i rozwoju.

 1. Lider rynku w zakresie nici dla branży odzieżowej i obuwniczej
 2. Zwiększamy udział w rynku odzieżowym i obuwniczym dzięki dużej wiedzy o naszych klientach, odpowiedzialnemu postępowaniu i dostarczaniu wielu produktów oraz usług o wysokiej jakości, takich jak platformy cyfrowe, sprzedaż wiązana czy doradztwo.

  Czołowy gracz na rynku materiałów specjalistycznych

  Mamy szansę na rozwój na rozdrobnionym rynku materiałów specjalistycznych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki ekspansji geograficznej, innowacjom produktowym oraz przyspieszeniu tempa przejęć.

  Zmiana ukierunkowania działalności rzemieślniczej w Ameryce

  Nasza oferta rzemieślnicza w Ameryce opiera się nie tylko na najważniejszych markach konsumenckich, silnej pozycji na rynku i relacji z klientami, ale również na możliwości zwiększania zysków i zapewnieniu stałego przepływu gotówki.

  Realizacja samodzielnych inicjatyw

  Jesteśmy kierowani przez doświadczony zespół zarządzający i wspierani przez bardzo zaangażowanych pracowników. Razem wprowadzają oni szereg samodzielnych inicjatyw (np. w zakresie wydajności, zaopatrzenia oraz oszczędności dotyczących działów sprzedaży, dystrybucji i administracji), aby wspierać wzrost zysków.

  Udokumentowane wolne przepływy pieniężne

  Nasza firma jest wiarygodna i zapewnia duży zwrot kapitału. Możemy pochwalić się udokumentowanymi wolnymi przepływami pieniężnymi. Dzięki temu możemy inwestować w naturalny rozwój, zarządzać zobowiązaniami emerytalnymi, finansować przyspieszone przejęcia i wypłacać dywidendy.

Więcej informacji zawiera nasza angielskojęzyczna strona internetowa