GSD

Firma GSD została przejęta przez Coats w 2015 r. i posiada siedzibę w UK. Jest firmą dostarczającą eksperckie rozwiązania do zarządzania, które analizują czas, koszty i możliwości produkcyjne w sektorze produktów szytych, koncentrując się na maksymalizacji wydajności i kontroli kosztów.

Oferuje klientom szereg programów, takich jak GSD Enterprise rozwiązanie do kosztorysowania i zwiększania wydajności, które pozwala producentom ustalić i zoptymalizować szczegółowe metody konstrukcyjne, czas i koszty w odniesieniu do wszystkich produktów szytych, zapewniając podstawę do benchmarkingu kosztów i napędzając poprawę wydajności produkcji.

GSD Quest to rozwiązanie do analizy porównawczej kosztów przedprodukcyjnych, które umożliwia pracownikom posiadającym niewielką wiedzę na temat produkcji lub nieposiadającym takiej wiedzy, korzystać z metody „przeciągnij i upuść” w celu szybkiego opracowania analizy kosztów i czasu wytworzenia produktów odzieżowych. Quest umożliwia markom ocenę rentowności produktu na wczesnym etapie cyklu rozwoju oraz analizę porównawczą opcji i kosztów łańcucha dostaw.

Więcej informacji na temat GSD można znaleźć w zakładce Rozwiązania w zakresie oprogramowania

www.gsdhq.com