Brown thread cheezies

Kontakty

  • ShopCoats

Zrównoważony rozwój

Christopher Dearing, Dyrektor Grupy ds. zrównoważonego rozwoju
4th Floor, 14 Aldermanbury Square, London EC2V 7HS.

E: christopher.dearing@coats.com

Zarząd

Claire Matthews, Zastępca Sekretarza Spółki
4th Floor, 14 Aldermanbury Square, London EC2V 7HS.

E: claire.matthews@coats.com

Brytyjski program emerytalny Coats

Sheila MacNicol, Dyrektor Grupy ds. emerytur
PO Box 2043, Pershore WR10 9ES.

E: sheila.macnicol@coats.com

Kontakt z mediami

Ellen Johnson, Dyrektor ds. marki i komunikacji
4th Floor, 14 Aldermanbury Square, London EC2V 7HS.

E: ellen.johnson@coats.com

Kontakt z inwestorami

Victoria Huxster, Dyrktor ds. relacji z inwestorami
4th Floor, 14 Aldermanbury Square, London EC2V 7HS.

E: victoria.huxster@coats.com

Julian Wais
E: ext_julian.wais@coats.com