Colour matching

Performans verileri

  • ShopCoats

Aşağıda, her stratejik konunun "Veri" bölümü kapsamındaki verilerin bir derlemesi sunulmuştur.

Performansın PDF formatında bir özeti buradan indirilebilir.

Su:

Su:

Su:Çok değerli bir kaynağı akıllıca yönetme

Gösterge

Birim

2014 2015 2016 2017 2018

Kullanılan toplam su

Milyon metreküp

8.3 8.3 8.2 8.0 7.9

Su yoğunluğu

boyanan ürün kg başına litre

127 121 118 112 109

Geçmiş performansımız hakkında daha fazla bilgi için tam veri beyanımızı indirin.

Enerji

Enerji

Enerji:Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji

Gösterge

Birim

2014 2015 2016 2017 2018

Kullanılan toplam enerji

Milyon kWh

858 833 829 823 810

Enerji yoğunluğu

boyanan ürün kg başına kWh

13.2 12.2 11.9 11.5 11.2

kullanılan yenilenebilir enerji %'si

%

22% 27% 29% 29% 28%

Toplam sera gazı emisyonu

Bin ton CO2e

322 305 319 311 302

Sera gazı emisyonu yoğunluğu

Kg CO2e/boyanan ürün kg

4.9 4.5 4.6 4.3 4.2

Geçmiş performansımız hakkında daha fazla bilgi için tam veri beyanımızı indirin.

Atık Madde ve Emisyonlar

Atık Madde ve Emisyonlar

Atık Madde ve Emisyonlar:Daha temiz bir dünya için çalışma

Gösterge

Birim

2014 2015 2016 2017 2018

Atık su olarak boşaltılan suyun %'si

%

87% 80% 79% 77% 68%

Çevresel yaptırımlar

No.

0 0 0 0 0

Geçmiş performansımız hakkında daha fazla bilgi için tam veri beyanımızı indirin.

Sosyal

Sosyal

Sosyal:Güvenli ve sürdürülebilir iş yerleri ve topluluklar

Gösterge

Birim

2014 2015 2016 2017 2018

Kişi sayısı

 

19,204 18,985 19,079 19,419 18,802

kadın çalışan %'si

%

40.2% 40.5% 40.2% 40.8% 39.3%

kadın üst düzey yönetici %'si

%

18.6% 18.8% 21.1% 21.5% 23.5%

kadın yönetim kurulu üyesi %'si

%

12.5% 11.1% 22.2% 30.0% 30.0%

Çalışan bağlılığı puanı

%

81% 83% 83% 83% 83%

Kaza oranı

100 FTE'ye göre yaralanmalar

- - 0.56 0.56 0.58

Bildirilebilir kaza başına kaybedilen ortalama gün

Kaza başına gün

- - 12.4 14.7 10.6

İşle bağlantılı ölümler

No.

0 0 0 1 0

Sağlık ve güvenlik soruşturmaları

No.

0 0 0 0 0

Geçmiş performansımız hakkında daha fazla bilgi için tam veri beyanımızı indirin.

Sürdürülebilir Yaşam

Sürdürülebilir Yaşam

Sürdürülebilir Yaşam:Gezegenimizi koruma

Gösterge

Birim

2014 2015 2016 2017 2018

Üretilen toplam atık

Ton

- - - - 12,000

toplam malzeme atığı %'si

%

        9%

Geçmiş performansımız hakkında daha fazla bilgi için tam veri beyanımızı indirin.