test

Yaklaşımımıza

Ekonomiye katkımız

  • ShopCoats

Coats endüstriyel dikiş iplikleri ve fermuarlar üreten küresel bir şirkettir.

Faaliyetlerimiz aracılığıyla, kendi operasyonlarımızın sınırlarının çok ötesine uzanan bir ekonomik katkı sağlıyoruz: Yerel, bölgesel ve küresel tedarikçilerden satın alımlar yapıyoruz; bu, çalışanlarımıza ödediğimiz ücretlerde görülüyor; ayrıca finans kuruluşlarına faiz ödüyor, hükümetlere vergi ve ücret ödemeleri yapıyoruz.

Dünya genelinde faaliyet gösterdiğimiz yerel topluluklarla ve hizmet sunduğumuz pazarlarla ekonomik bağlantımız mevcut.İşimiz büyüdükçe sağladığımız olumlu ekonomik katkı da artıyor.

31 Aralık 2018'de sona eren yıl içinde, 50'den fazla ülkede 18.000'den fazla çalışan istihdam ettik ve dünya genelinde çok daha fazla ülkeden ürün temin ettik. 31 Aralık 2018'de sona eren yılda, Coats Group plc 1.542,6 milyon ABD dolarına eşit ekonomik değer üretti; bunun büyük kısmı tedarikçilerimize (%62) ve çalışanlarımıza (%22) dağıtıldı. %4'ü de yerel ve ulusal hükümetlere vergi olarak ödendi. Aşağıdaki tablolarda, 2018 içinde istihdam ve vergi ödemelerimizin bölgesel dağılımı gösterilmiştir:

 Economic contribution updates 2019

Bölgeye göre vergi

Yıl içinde Grup, devam eden faaliyetlere ilişkin olarak (stopaj ve kar dağıtım vergileri dahil) 51,4 milyon ABD dolarına eşit Kurumlar Gelir Vergisi ödemesi yaptı (2017:
The amount of tax paid in each jurisdiction is as follows:

2018

2017

milyon ABD doları

milyon ABD doları

Birleşik Krallık (1)

11.5

7.1

Vietnam

11.0

9.7

Hindistan

7.0

10.9

Endonezya

5.7

7.1

Türkiye

3.0

1.7

Pakistan

1.9

0.3

Bangladeş

1.6

1.6

Çin

1.4

1.1

Singapur (1)

1.3

3.8

Meksika

1.1

1.7

Kolombiya

1.1

1.8

Hong Kong

0.7

0.3

Mısır

0.6

0.0

Tayland

0.5

0.4

Romanya

0.4

0.5

İspanya

0.3

0.8

Arjantin

0.3

1.4

Almanya (1)

0.3

1.3

ABD

(0.2)

2.4

Diğer (her biri 0,5 milyon ABD dolarından az 18 ülke)

2.0

2.0

Ödenen toplam kurumlar gelir vergisi

51.4

55.9

(1)    Birleşik Krallık, Singapur ve Almanya'da ödenen vergiler, temel olarak aşağıdaki yargı bölgelerinde kaynakta tespit edilerek ödenen telif ücreti stopaj vergileri, grup ücretleri ve temettülerdir:

2018

2017

milyon ABD doları

milyon ABD doları

Hindistan

1.8

2.1

Bangladeş

1.8

0.9

Endonezya

1.8

3.3

Vietnam

1.3

0.4

Çin

1.1

0.8

Tayland

0.6

0.1

Pakistan

0.6

0.3

Kolombiya

0.6

0.4

Türkiye

0.4

0.8

Sri Lanka

0.2

0.5

Diğer (her biri 0,5 milyon ABD dolarından az)

2.6

2.8

Ödenen toplan stopaj vergisi

12.8

12.2

Üretilen doğrudan ekonomik değer

  2018
  milyon ABD doları %
Üretilen doğrudan ekonomik değer 1,542.6 100%
Dağıtılan ekonomik değer    
İşletim maliyetleri    
(istisnai kalemlerden önce ve amortisman ve çalışan ücretleri hariç) 959.1  62%
Çalışan ücretleri    
(ücretler, maaşlar, sosyal güvenlik ve diğer emeklilik maliyetleri) 335.5  22%
Sermaye sağlayıcılar    
(banka kredileri için ödenecek faizler, karşılıksız çekler, diğer borçlar ve dış paydaşlara ödenecek temettüler) 37.0  2%
Hükümetlere ödemeler    
(vergiye tabi gelirler ve ücretler kapsamında ödenecek vergiler) 52.9  4%
Diğer net kullanımlar 121.1  8%
Kazanılan ekonomik değer / (söz konusu yıl için kayıplar) 37.0  2%

Not: Bu rakamlar, Coats Group plc 2018 Yıllık Raporundan elde edilmiştir ve buradan indirilebilen Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI EC1) tarafından sağlanan kılavuz uygun şekilde hazırlanmıştır

Geçmiş performansımız hakkında daha fazla bilgi için tam veri beyanımızı indirin.

Vergi stratejimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kurumsal Vergi Stratejisi Beyanımıza bakın