Coats, Sürdürülebilir Bir Geleceğe Nasıl Öncülük Ediyor?

Coats, Sürdürülebilir Bir Geleceğe Nasıl Öncülük Ediyor?

COP26 ile birlikte düzenlenen yatırım konferansı 2021 Dünya İklim Zirvesi’nde CEO Rajiv Sharma ile yapılan röportaj

1. Sürdürülebilirlik bir şirket olarak Coats’u nasıl değiştiriyor?

Sürdürülebilirlik tekstil sektörü açısından önemli bir konudur. Giyim üretiminde su ve enerji gibi yenilenemeyen doğal kaynaklar bol miktarda tüketilmektedir. Ayrıca sektör, küresel sera gazı salınımlarında önemli bir paya sahiptir.

Dünyanın en büyük iplik tedarikçisi olarak bu sektörde büyük bir rol oynuyoruz. Coats’un dikiş ve kumaş iplikleri, dünyanın en kaliteli giyim ürünlerinin pek çoğunun temel bir bileşenidir. Dünyanın en büyük endüstriyel iplik üreticisiyiz ve 250 yılı aşkın bir süredir kalite ve performans konusunda öncülük ederek standartları belirlemekteyiz. Küresel ayak izimiz rakipsizdir. Tedarik zincirinde ham madde tedarikçilerinden markalara kadar tüm halkalara bağlıyız.

Sektördeki öncü rolümüz bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Tekstil sektörüne yeni sürdürülebilirlik yolculuğunda liderlik etmek istiyor ve bunun görevimiz olduğunu hissediyoruz. Biz bu yolculuğa 2018 yılında başladık ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde yer alan bir dizi hedef belirledik. Su, enerji, atık su ve salınımlar, sosyal ve sürdürülebilir yaşam (atıklar ve çevre dostu ürünler) olmak üzere beş öncelikli alanda belirlediğimiz iddialı hedeflere odaklandık. Şimdi ise emisyonları azaltarak ve döngüselliğe vurgu yaparak bu konudaki taahhüdümüzü pekiştiriyoruz.

Coats bu yılın başında, 2050’ye kadar tamamen Net Sıfır Emisyona ulaşma taahhüdünde bulundu. Bu hedefimize ulaşmak için bir yol haritası belirledik. Hedefimiz doğrultusunda kat ettiğimiz mesafeyi bir dizi kilometre taşı ile birlikte kayıt altına alacağız ve benzer zorluklarla karşılaşan diğer şirketlere yardımcı olmak için çalışmalarımızı açık kaynak hâline getireceğiz.

Coats, Döngüselliği benimserken hem tedarik zincirindeki tüm iş ortakları ile birlikte hem de kurum içinde çalışmalar yürüterek çevre dostu malzeme kullanımını artıracak ve verimli bir şekilde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yeni ürünler ve ambalaj çözümleri geliştirecektir.

İlk taahhütlerimizin oluşturduğu sağlam temelden yola çıkarak geliştirdiğimiz iddialı yol haritası, sürdürülebilirliğin Coats’un hem stratejisi hem de günlük faaliyetleri için ne kadar merkezi bir konumda olduğunu ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik, ticari faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır.

2. Net sıfır emisyona yolculuk, bu yılki COP zirvesinin önemli odak noktalarından biriydi. Coats bu hedefe ulaşmak için neler yapıyor?

Coats bir şirket olarak emisyonlarını 2030’lu yıllarda yarıya indirmeyi ve 2050’e kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyor. Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 olmak üzere tüm emisyonlarımız bu taahhüde dâhildir. Ayrıca daha geniş ölçekte sektörümüzün net sıfır emisyon yolculuğunda da üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz.

Bu hedeflere ulaşmak zor olacak. Kararlıyız ve bir planımız var ancak bunu başarmak için bazı iş ortaklarına ihtiyacımız olacak. Daha geniş ölçekli bir hedef olan sektör genelinde net sıfır emisyona ulaşma hedefinde ilerleme kaydetmek için hepimiz açık kaynak iş birliği içinde birlikte çalışarak ortak sorunlara yenilikçi çözümler bulmalıyız.

Şirketimizin planında yedi farklı iş akışı yer almaktadır. Her bir iş akışı, net sıfır emisyon hedefine ulaşmamıza nicel olarak katkıda bulunacaktır. Bu iş akışları; enerji verimliliğinin sağlandığı üretim operasyonlarını, yenilebilir enerji tedarikini ve tedarikçi ve müşteri yönünde gerçekleştirilen sürdürülebilir operasyonları içermektedir. Kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdürmek ve izlemek için en iyi yönetişim uygulamalarını geliştirdik ve takip edeceğimiz KPI’ları belirledik.

Coats, bu çalışmayı başlatarak sürdürülebilirlik konusunda daha önce kaydettiği ilerlemeyi daha da öteye taşımaktadır. Su tüketiminin %40, enerji tüketiminin %7 ve atıkların %25 azaltılması da dâhil olmak üzere 2018 yılında belirlediğimiz ve 2022'ye kadar ulaşmayı taahhüt ettiğimiz hedeflerimizden güven ve ders alıyoruz. Bu zorlu hedeflere ulaşmak için önemli bir mesafe kat etmiş olsak da hâlâ yapacak çok işimiz var. 2022’de ve 2024’te tüm bu alanlardaki taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız ve bu alanların daha sonra belirleyeceğimiz iddialı hedefler için sağlam bir temel teşkil edeceğine inanmaktayız. Bu taahhütlerimizi yerine getirmek için kaynak ayırmaya ve plan yapmaya devam ederken uzun vadeli hedefimiz olan net sıfır emisyona ulaşma hedefimize doğru ilerlemeyi de sürdüreceğiz.

3. COP26’daki önemli temalardan biri de doğa pozitifliğiydi. Coats bu konuda neler yapıyor?

Şu anda Kapsam 3 emisyonlarımızın üçte ikisi, ürünlerimizi üretmek için satın aldığımız ürünlerden ve malzemelerden, özellikle de ipliklerimizde en çok kullandığımız malzemeler olan polyester ve naylon gibi petrolden elde edilen malzemelerden kaynaklanmaktadır. Petrolden elde edilen bu yeni ürünlerin tüketimini azaltmak, karbon ayak izimizi küçültmek için en etkili yöntemlerden biridir ve daha doğa-pozitif hâle gelmek için yürüttüğümüz çalışmalarda güncel bir odak noktasıdır.

Şu anda çevre dostu ürün gruplarımızı geniş bir kapsamda başarıyla satışa sunmaya başladık ve önde gelen küresel müşterilerimizin beğenisini kazandık. %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen ilk ipliğimiz olan EcoVerde’i Aralık 2018’de piyasaya sürdük. Bu ipliğimizin satışları şu anda toplam satışlarımızın neredeyse %10’una tekabül etmektedir.

Ancak bunun bir adım daha ötesine geçerek geri dönüştürülmüş malzemelerin kullandığımız malzemeler içindeki oranını artırmak ve hâlihazırda kullandığımız malzemelerin yerini alacak yeni biyo-malzemeler gibi yeni çözümler geliştirmek istiyoruz.

Malzeme teknolojisi alanındaki önde gelen yenilikçilerle ortaklıklar kurarak geliştirebileceğimiz yeni yaklaşımları keşfedecek ve marka ve üretim ortaklarımız ile birlikte çalışmak için yeni fırsatlar arayacağız.

4. Pek çok yeni yasal düzenlemede tek kullanımlık tüketici ambalajlarının azaltılmasına odaklanılmaktadır. Değişim görmek istediğiniz diğer alanlar nelerdir?

Müşteri ambalajları önemli bir sorundur ancak ambalaj, tedarik zinciri genelinde geçerli olan bir sorundur. Hâlihazırda yalnızca desteklerimiz, yani iplik rulolarının merkezindeki konikler için yılda yaklaşık 8 milyon kg plastik tüketiyoruz. Üstelik burada tek bir ambalaj türünü ele alıyoruz. Bu nedenle, tüketicilerle doğrudan temas kuran bir şirket olmasak da ambalajlar nedeniyle yol açtığımız atık miktarını da göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

Bu amaçla dünya çapında tüm üretim tesislerimizde üç girişimi hayata geçireceğiz. Bu girişimlerden ilki, ambalajlarımızda mümkün olduğunca geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürebilir malzemelerin kullanılmasıdır. Şu anda karton koniklerimizin %80’i, plastik koniklerimizin ise %24’ü geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmektedir. Şimdiye kadar bu konuda olumlu yönde ilerleme kaydetsek de özellikle plastik koniklerimiz konusunda önümüzde hâlâ uzun bir yol olduğunun farkındayız. Bu oranları artırmak ve tüm ambalaj malzemelerimizin kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüştürüleceği bir süreç oluşturmak istiyoruz.

İkinci girişimimiz, şu anda kullandığımız plastik poşetler ve filmler de dâhil olmak üzere ambalajları mümkünse tamamen ortadan kaldıracaktır. Üçüncü girişimimiz ise özellikle karton kutular ve dikiş/kumaş ipliği destekleri de dâhil olmak üzere ortadan kaldıramadığımız ambalajları yeniden kullanacağımız döngüsel bir programı hayata geçirmek olacaktır. Bu yeniden kullanım programı, satın almamız gereken yeni konik hacmini %60 azaltma potansiyeline sahiptir.

Bu girişimler yalnızca ürettiğimiz ambalaj atığı hacmini önemli ölçüde azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda ambalajlarımızla bağlantılı olan sera gazı salınımlarını da azaltacaktır.

Yasal düzenlemelerin sektörü kullanım ömürleri sona eren ürünler ve ambalaj malzemeleri hakkındaki sorumluluklarına daha fazla odaklanmaya itmesi, tedarik zinciri genelinde döngüselliğe olan ilgiyi artırarak bize cesaret vermektedir.

5. Sizin de belirttiğiniz gibi döngüsellik, hem moda endüstrisinde hem de genel olarak sürdürülebilirlik alanında önemli bir konu hâline geldi. Coats bu harekete nasıl katılıyor?

Coats, 250 yılı aşkın bir süredir giysileri bir arada tutan iplikler tasarlama ve üretme konusunda uzmanlık kazanmıştır. Bu nesilde ise sektöre giysileri geri dönüşüm ve yeniden kullanım için etkili ve verimli bir şekilde parçalarına ayırırken yardımcı olma konusunda uzmanlık kazanmamız gerekmektedir.

Bir giysiyi geri dönüştürmek (ve yeniden kullanmak veya fermuarlar gibi geri dönüştürülemeyen unsurları atmak) için giysiyi parçalarına ayırmanız ve farklı malzemeleri birbirinden ayırmanız gerekmektedir. Dikişlerin sökülmesi gerektiği için hâlihazırda bu işlem çoğunlukla elle yapılmaktadır. Sökme aşamasında karşılaşılan zorlukların aşılmasını ve böylece tüm geri dönüştürme sürecinin daha hızlı ve daha geniş bir kapsamda yürütülmesini sağlayacağına inandığımız yeni ürünlerimiz bulunuyor.

%100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen ve bu nedenle döngüsel sürece uygun olan EcoVerde ile %100 Lyocell kullanılarak üretilen ve giysilerin malzemesine daha çok uyum sağlayarak geri dönüşüm sırasında dikişlerin sökülme gereksinimini ortadan kaldıran EcoRegen gibi bazı ürünler hâlihazırda satışa sunulmuştur.

Öte yandan, yakın zamanda satışa sunacağımız en yeni ürünümüz EcoCycle için özel bir heyecan duyuyoruz. Yüksek sıcaklıklarda yıkandığında suda çözünecek şekilde tasarlanan Coats EcoCycle, kendi türünde ilk suda çözünebilen ipliktir. Kullanım ömrü sona eren giysilerin geri dönüştürme işlemi sırasında yıkanmasıyla dikişlerin çözünmesi sağlanabilir. Bu sayede giysiler parçalarına daha kolay ayrılır ve bileşenleri ayrıştırılarak ayrı ayrı geri dönüştürülebilir. EcoCycle böylece giyim alanında etkili geri dönüşüm programlarının önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmakta ve döngüsel ekonomiyi destekleyen çözümleri kolaylaştırmaktadır.

Yatırımlar yapmayı ve gelişmeyi sürdürerek bu heyecan verici mevcut ürünlerin de ötesine geçeceğiz ve geri dönüşüm ortaklarımızla birlikte çalışarak daha da verimli ve etkili bir döngüsellik sunabilecek yeni ürünler geliştireceğiz.

6. Sektörler arası iş birliklerinin sektörü ileriye taşımak için önemli olduğu belirtilmektedir. Sektörel iş birliğinin bu bağlamdaki rolü nedir ve COATS buna ne şekilde katkıda bulunmaktadır?

Sektör olarak iddialı hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilirlik alanında hızla ilerleme kaydetmek için birlikte çalışmamız gerekmektedir. İş birliği yalnızca Coats’un cesur hamleler yapabilmesi için değil, genel ilerleme için de kritik öneme sahiptir.

Öğrenmemiz gereken çok şey, yenilik yapmamız gereken çok alan olduğunu biliyoruz ve tüm ekosisteme ulaşmak için değer zincirine olan derin entegrasyonumuzdan yararlanmaktayız. Markalarla, tedarikçilerle ve üreticilerle temas hâlindeyiz ve moda tedarik zincirinin ötesinde Ellen MacArthur Vakfı gibi kuruluşlarla da güçlü ortaklıklar kuruyoruz. Daha da geniş bir alana uzanmak ve malzeme ve geri dönüşüm alanlarında yenilikçilerle bağlantı kurmak istiyoruz.

Sektörde bir meydan okuma ve enerji anından geçiyoruz. Değer zincirinin farklı sektörlerden ve yerlerden gelen katılımcıları, ortaklıklar kurarak açık kaynak yenilikleri geliştirmekte ve karşılaşacağımız büyük sorunları çözmek için iş birlikleri kurmaktadır. Coats olarak bu görüşmelerin bir parçası olmayı ve öğrendiklerimizi paylaşırken diğer katılımcılardan da bir şeyler öğrenmeyi sürdüreceğiz. Hem Coats hem de tekstil ve giyim sektörü, ancak yenilikleri destekleyerek daha yeni ve sürdürülebilir bir şekilde ilerleyebilir.

Daha fazla vaka çalışması için