Coats
Trouser zip

Boyamaların fermuarlara etkileri (RFD)

İçerik

Tanıtım
Pamuk bantlı fermuarlar için kullanım kılavuzu

Tanıtım

Parça boyama işlemi esnasında, ürün üzerinde kullanılan kumaş tipine göre çeşitli boyarmaddeler ve kimyasallar kullanılmaktadır. Örneğin pamuklu kumaşlar için sülfür, reaktif veya direkt boyarmaddeler uygulanabilirken nylon kumaşlarda genellikle asit boyarmaddeler kullanılmaktadır. İndirgenler, oksitleyeci maddeler, asitler ve bazlar gibi faklı kimyasalların kullanımı da ayrıca çok yaygındır.

Bu boyarmaddelerin ve kimyasalların yoğun kullanımı fermuardaki metal parçaların (fermuar dişleri / parçaları, slider, üst durdurucu, alt durdurucu ve açık parçalar) renk değişimine uğramasına yol açabilir ve bununla birlikte kumaş lekelenebilir. Aynı zamanda kumaş üzerindeki boyarmaddeler ve kimyasallar da fermuarın metal parçalarıyla reaksiyon (boyama reaksiyonu) gösterebilir ve renk değişimi meydana gelebilir. Renk değişimleri faklı faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir:

  • Kullanılan boyarmadde / kimyasalların türü ve konsantrasyonu
  • Parça boyama süresince uygulanan sıcaklık
  • İşlem süresi
  • Kumaşın lekelere karşı dayanımı

Yıkama öncesi fermuar mutlaka tam olarak kapatılmalıdır.

Çoğu zaman renk değişim problemi, kumaşın nemli olduğu durumlarda (veya nem oranı yüksek ortamlarda) fermuarın kumaşa uzun süre sıkışıp, sürtünmesiyle daha da ağır olabilir.

Yüksek iletken metal parçaların kullanıldığı alanlarda, örneğin pirinç veya bakır ile reaktif boyama prosesi birleştiğinde, kimyasalların reaksiyon problemi kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle fermuarın ürün boyandıktan sonra dikilmesini veya önleyici kimyasallarla fermuarın korunmasının sağlanmasını öneriyoruz.

Ayrıca kumaş tamamen nötr hale getirilmeli, arındırılmalı ve boyama sonrası hemen kurutulmalıdır. Böylece kumaş yüzeyinde kalan boyarmadde veya kimyasallar, kumaş yüzeyinden uzaklaştırılır.

Dyed zips

Coats Opti, müşterilerine parça boyama ürünlerde kullanılan pamuk bantlı fermuarlar için bu broşürdeki talimatlara uymalarını tavsiye ediyor.

Seri üretime geçmeden evvel mutlaka numune üzerinde ön testlerin yapılması gerekmektedir. Coats olarak, yukarıda belirtilen önerilerin dışında yapılan uygulamaların sonucunda çıkan hasarlar için sorumluluk alamayacağımızı belirtmek durumundayız.

Pamuk bantlı fermuarlar için kullanım kılavuzu

Dyeing Processes

Yukarıda listelenen uygulama koşulları özel boyama ekipmanı ile gerçekleştirilen laboratuvar testleri sonucunda formüle edilmiştir ve ürünlerimiz kullanıldığı takdirde en iyi sonucun alınmasını garanti eder. Tüm uygulamaların kapalı fermuar üzerinde yapılmasını önerdiğimizi hatırlatmak isteriz.

Lütfen yukarıdaki uygulamalarda pamuğun yıkamalar sonucundaki (maksimum) %5 çekme oranını dikkate alın.