Coats

Yaklaşımımıza

Paydaşlarla bağlantı

İş stratejimizi ve Kurumsal Sorumluluk yaklaşımımızı geliştirirken paydaş görüşlerini dikkate alıyoruz…

Hem küresel hem de yerel seviyede pek çok farklı kanaldan paydaşlarla bağlantı kuruyoruz.Paydaşlarımızla bağlantı ve iletişim kurmak, Coats için önem arz eden sorunları belirlememize yardımcı oluyor.Bu, geniş kapsamlı iş stratejimizi ve CR için önceliklerimizi tanımlamamıza destek sağlıyor. Paydaşlarımız ve onlarla bağlantı kurma şeklimiz aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Hazır Giyim ve Ayakkabı Endüstrisi

Stakeholder engagement for Apparel & Footwear Industry
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Yıllık Raporlar ve CR Raporları
GAFTI, ZDHC ve OEKO-TEX® gibi belirli CR girişimlerinin ve ticaret birliklerinin üyeleri

Markalar

Stakeholder engagement for Brands
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Düzenli satış ve geliştirme toplantıları
CR Raporu ve hedefli sunumlar aracılığıyla doğrudan iletişimler
E-posta kampanyaları
Sosyal medya
Web sitesi ve çevrimiçi kanallar
Sergiler
Şirket içi müşteri etkinlikleri
Birlikte yeni fikirler geliştirme: teknolojiler ve ürünler
GAFTI ve ZDHC gibi belirli CR girişimlerinin ve ticaret birliklerinin üyeleri
Şirket anketlerine yanıt verme
Üretim tesislerimize yönelik denetimler
En iyi uygulamaların paylaşıldığı etkinliklere katılım
Teknik seminerler ve eğitim oturumları
Sponsorluk programları

Doğrudan müşteriler

Stakeholder engagement for Direct customers
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Satış ve operasyonlar ile doğrudan bağlantı
CR Raporu ve hedefli sunumlar aracılığıyla doğrudan iletişimler
E-posta kampanyaları
Sosyal medya
Web sitesi ve çevrimiçi kanallar
Sergiler
Şirket içi müşteri etkinlikleri
Müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerini izleme
Birlikte yeni fikirler geliştirme: teknolojiler ve ürünler
En iyi uygulamaların paylaşıldığı etkinliklere katılım
Teknik seminerler ve eğitim oturumları
Sponsorluk programları

Çalışanlar

Stakeholder engagement for employees
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Yıllık çalışan bağlılığı anketi
Bağlılık anketi sonuçlarına göre eylem planları
Birim yönetimi aracılığıyla üsten asta bilgilendirme
Şirket içi bülten "Inside Coats"
"Stop Press" ve "People Lines" bilgilendirme e-postaları
Etik yardım hattı
Personel forumları
Küresel iletişim ağı
Küresel çeşitlilik ağı ve yerel çeşitlilik etkinlikleri
Sağlık ve Güvenlik komiteleri
Yıllık üst düzey yönetim konferansı
CEO öncülüğünde üç aylık üst düzey yönetim telekonferansları

Yatırımcılar

Stakeholder engagement for investors
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Yıllık Raporlar ve CR Raporları ile güncellemeler
Tam Yıl ve Yarı Yıl sonuçları sonumu
Yatırımcı tanıtım gezileri
Birebir yatırımcı toplantıları
Yatırımcı konferansları
Yatırımcı saha ziyaretleri
Yıllık Genel Toplantı (AGM) ve AGM Bildirimi

Yerel topluluklar

Stakeholder engagement for Local communities
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Birçok tesiste yürürlükte olan Coats topluluk katılım programları
Çalışan gönüllülüğü
Tesislerimizde topluluk ve aile görüş günleri

STK'lar ve genel kamu

Stakeholder engagement for NGOs and general public
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Yıllık Raporlar ve CR Raporları
Web sitesi
Taleplere yanıt verme
Basın bültenleri

Düzenleyiciler

Stakeholder engagement for regulators
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Düzenleyicilere danışmalar
Sağlık ve güvenlik incelemesi ziyaretleri
Düzenleyici kuruluşlar tarafından verilen eğitimler

Tedarikçiler

Stakeholder engagement for suppliers
Bağlantı kurma şeklimize dair örnekler
Düzenli tedarikçi ticari toplantıları
Tedarikçi yeterlilik süreci
Tedarikçi uyum atölyeleri (Coats Tedarikçi Kuralları)
Tedarikçi gelişim atölyeleri
Ürün/süreç iyileştirme atölyeleri
Tedarikçi denetimleri