Coats

Rain drops

Yaklaşımımıza

Önemli sorunlarımız

İşimiz açısından önemli olan hususlara odaklamak amacıyla "önem değerlendirmesi" konusunda güçlü bir yaklaşım geliştirdik.Bunu, bu temaların her biri kapsamındaki ilgili öncelikleri belirlemek ve yıllık CR programımız ve eylem planlarımız için bilgi sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

2017'de küresel önem değerlendirmemizi tekrarladık ve hem kendi iş faaliyetlerimizde hem de tedarik zincirimizde yüksek riskli alanları tespit etmek üzere özel bir insan hakları risk değerlendirmesi gerçekleştirdik.Belirli endüstriyel/sektörel riskleri ve coğrafi konumdan kaynaklanan riskleri belirlemek üzere kendi faaliyetlerimizin ve tedarik zincirimizdeki faaliyetlerin bir tablosunu çıkardık.

Belirli ülke risklerini belirlemek amacıyla, BM İnsani Gelişmişlik Endeksi, ITUC Küresel Haklar Endeksi, Freedom House Dünyada Sivil Özgürlükler, UNICEF çocuk işçi olarak çalışan 5-14 yaş arası çocuk %'si, ABD İç İşleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algısı Endeksi dahil olmak üzere çok sayıda dış karşılaştırma ölçütünü ve endeksini risk değerlendirme sürecimizde kullandık.

Değerlendirme çerçevemiz belirli CR sorunlarının hem işimiz hem de paydaşlarımız açısından göreceli önemini ölçmektedir ve aşağıdaki tabloda, önemli olarak belirlenen alanlar gösterilmiştir.

Tanımlanan önemli alanlardan her biri için süreçlerimizde eksiklik olup olmadığını belirlemek amacıyla politikalarımızı ve prosedürlerimizi gözden geçirdik. 2018 boyunca bu önemli sorunları ele almak üzere planlar ve hedefler geliştirmeye devam edecek ve faaliyetlerimize ilişkin daha ayrıntılı bir insan hakları değerlendirmesi gerçekleştireceğiz.