Coats

Faaliyetlerimiz genelinde su tasarrufu - azalt, yeniden kullan, geri dönüştür

Su hayati bir kaynak. Su kıtlığı, dünyanın faaliyet gösterdiğimiz birçok bölgesinde acilen ele alınması gereken bir sorun. Ekosistemleri ve toplulukları tehdit ediyor ve bu durum, bizim gibi suya bağımlı olan işletmeler için ciddi bir risk teşkil edebilir. Bir üretim şirketi sıfatıyla kaynak olarak suya gerçekten ihtiyaç duyuyoruz ve suyu sorumlu ve verimli kullanma konusunda son derece bilinçliyiz.

Yerel topluluklar üzerindeki etkiyi sınırlandırmak amacıyla her zaman su kullanımının alternatiflerini arıyoruz. Sürekli olarak su tüketimimizi azaltmak ve uygun şekilde arıtma yaptıktan sonra suyu doğal çevreye geri bırakmak için çalışıyoruz. Ayrıca çıkardığımız suyu üretim süreçlerimizde yeniden kullanmak üzere suyu geri dönüştürmeye ve böylece çevre üzerindeki yükü azaltmaya çalışıyoruz.

2017 yılında Coats ürünlerini üretmek için toplamda 7,9 milyon metreküp su kullanarak 2016'ya kıyasla %3 azalma sağladık. Bu oran, 2017 yılında boyanan ürün kilogramı başına 112 litre suya eşit ve 2016'ya göre %5 düşüş anlamına geliyor. Son birkaç yıldır özellikle su tüketimimize odaklandık ve faaliyetlerimiz genelinde yeniden kullanılabilir kaynakların daha fazla kullanılmasını teşvik ettik.

Üretim birimi başına kullanılan su (boyanan ürün kilogramı başına litre)

Chart

Vietnam'daki su azaltım projesi

Su kıtlığı sorununu ele almaya yardımcı olmak amacıyla Coats, üretim tesislerimizde su tüketimini azaltmak için çok gayret sarf ediyor.  Özellikle boyama süreçlerinde su çok yoğun olarak kullanılıyor.

Ho Chi Minh Kentindeki tesisimizde son üç yıldır su tüketimi sürekli olarak azaltılıyor. 2014 yılında, üretilen iplik kilogramı başına 115 litre su (l/kg) kullanılırken dikkatli izleme ve akıllı yatırımlar aracılığıyla bu rakam 2017 sonunda 65 l/kg değerine düşürüldü. Bu, tesisteki su tüketiminde %40'lık bir genel azaltım anlamına geliyor.

Bu tesiste şu anda daha fazla azaltım kapsamına odaklanıldı ve suyun tam olarak nerelerde kullanıldığını ve verimsiz su kullanımının ya da atıkların nerelerde oluşuyor olabileceğini takip etmek amacıyla geniş kapsamlı su ölçümü yatırımları yapıldı. Tesisteki süreçlerin sıfır tabanlı incelemesi yapıldığında mutlak gereksinimin minimum 23 l/kg olduğu tespit edildi ve hedefimiz bu rakama yaklaşmak.

Hindistan ve Sri Lanka'daki su geri kazanım tesisleri ve Sıfır Sıvı Boşaltımı tesisleri

Birkaç yıldır başlıca tesislerimizde su geri dönüşüm sistemleri kuruyoruz. Bunun için süreç atık suyundan yüksek oranda su geri kazanımı elde etmek amacıyla ters ozmos (RO) sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Hindistan ve Sri Lanka'daki başlıca iki tesisimizde şu anda atık suyun %90'ından fazlası geri dönüştürülüyor veya bu yolda hızla ilerleme kaydediliyor. Faridabad ve Ambassamudrum'daki iki Hindistan tesisinde, kalan atık suyun kurutularak daha kolay bertaraf edilmesini sağlayan Sıfır Sıvı Boşaltımı (ZLD) uygulaması yapılıyor. Faridabad'daki sistem 2017'nin başlarından beri kullanılırken Ambassamudrum'daki sistem 2017'nin sonlarında kullanılmaya başlandı ve Nisan 2018'de tamamen işlevsel hale gelecek. Bu konumlarda ZLD, düzenleyici bir zorunluluk.

Bu yatırımlar sonucunda Hindistan ve Sri Lanka'da 2017'de yaklaşık 500 milyon litre su geri dönüştürüldü.

Suyu verimli kullanmaya ve korumaya devam etmeye kararlıyız ve ilerleyen zamanlarda su tasarrufu yapmanın daha fazla yolunu bulmaya çalışacağız.