Coats

×

January 2020

Su, hayattır

Su yönetimi adım adım iyileştiriliyor

Yaşamın önemli bir yapı taşı olan su, susuzluğumuzu bastırmaktan veya sağlığımızı korumaktan fazlasını yapan önemli bir kaynaktır.

Verimli su yönetiminin iş kaynakları ortaya çıkarmak ve ekonomik, sosyal ve insani gelişimi desteklemek için ne kadar önemli olduğunun farkında olan Birleşmiş Milletler, bu konuyu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasına dahil etmiştir.

Üretim sektöründeki bir şirket olan Coats, değerli bir kaynak olan suya ne kadar bağlı olduğunun, suyun sorumlu ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğinin bilincindedir. Yönetilemeyen su kıtlığı, ekosistemleri ve toplulukları tehdit edebilir ve işletmelerimiz için önemli bir risk teşkil eder.

Su yönetimine çok boyutlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Su kullanımına yönelik alternatif arayışını her zaman sürdürerek yerel topluluklar üzerindeki etkiyi sınırlandırmaya çabalıyoruz. Su tüketimimizi azaltmak ve uygun arıtma işleminden sonra doğal ortama geri döndürmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Çıkardığımız suyu, üretim süreçlerimizde yeniden kullanarak çevre üzerindeki yükü azaltmak için geri dönüştürmeye çalışıyoruz.

Su kullanımını etkili bir şekilde yönetmek için çeşitli yaklaşımlar benimseyen Coats işletmelerine ilişkin birkaç örnek:

Vietnam: artan talebi karşılamak için bir su yönetimi stratejisi geliştirme

2013 yılında, Vietnam tesisimizin yılda 200 Olimpik havuzunu dolduran su miktarına eşdeğer su tükettiği belirlenmiş ve bu talebin, kontrol altına alınmaması durumunda 2020 yılında iki katına ulaşacağı öngörülmüştür. Bu su talebinin yerel tesislerden karşılanması mümkün değildir.

Ekip, bu uzun vadeli zorluğun üstesinden gelmek için su sayaçlarının kurulumu ve önemli sızıntı noktalarının tespit edilerek onarılması adımlarıyla başlayan bir su yönetimi stratejisini uygulamaya koydu. Günlük sızıntı izleme sistemi, çalışanlar arasında bir farkındalık oluşturarak, çalışanların sızıntıları tespit etme ve tasarruf yapma süreçlerine dahil olmasını sağladı.

Ekip daha sonra, su tüketim sürecinde sıfır taban aşamasına geçti.Sıfır taban, gerekli bir unsurun minimum miktarını belirlemek ve ardından mevcut tüketiminizi bu minimum miktara düşürmek için kullanılan bir tekniktir. Ekip, 2016'da boya makinelerinde su tüketimini azaltmaya odaklanmaya başladı. Bu süreçte yeni, düşük su tüketimli makineler satın alınması, mevcut makinelerde değişikliğe gidilmesi ve bu makinelerin daha az kullanılması gerekiyordu.Son olarak ekip, 2018'de suyun yerel kullanımın yanında makinelerin soğutması için yeniden yönlendirilmesine yönelik denemeler yapmaya başladı.

Yukarıdaki eylemlerin hepsi, Vietnam tesisinin gelişmesine ve daha iyi su yönetimine yönelik büyük adımlar atmasına olanak sağladı. Vietnam tesisi, geçen yıl 178 Olimpik havuzu dolduracak kadar su kullanarak tasarruf sağladı.

Honduras: Uzun vadeli bölgesel büyüme için su yönetimine yatırım yapma

Honduran Water Plant

Honduras'ta modern bir atık su arıtma tesisi inşa etmeyi, Coats Orta Amerika'da operasyonların geliştirilmesi için stratejik bir hedef olarak belirledik. Büyümeyi sürdürürken aynı zamanda gün geçtikçe daha da sıkılaşan çevre koruma kurallarına uyum sağlamanın en verimli yolu, modern bir atık su arıtma tesisiydi.

ETP projesi 2017'de başladı ve arıtma tesisi Mart 2018'de açıldı. Çalışanlar ve topluluk liderleri etkinliğe katıldı ve düzenlenen turda hem bir kuruluş hem de toplumun bir parçası olarak bize fayda sağlayan bu modern tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı. Geri dönüştürdüğümüz ve yeniden kullandığımız suyun yüksek kalitesi, bizi Honduras'ta sektör lideri konumuna getiriyor.

Kurumsal Sorumluluk yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin