Świetne miejsce do pracy

CERTYFIKATY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Świetne miejsce do pracy

  • ShopCoats

Great Place to Work® (GPTW) jest światowym autorytetem w budowaniu, podtrzymywaniu i docenianiu kultury miejsc pracy darzonych wysokim zaufaniem i charakteryzujących się ponadprzeciętną wydajnością.

GPTW jest liderem w branży z najbardziej rygorystycznym, opartym na danych modelem kwantyfikacji doświadczeń pracowników.

Organizacja GPTW wykorzystuje połączenie ankiety zaufania i audytu kultury, aby ocenić, czy kultura spełnia kryteria certyfikacji jako 'Great Place To Work'. Ankieta zaufania mierzy opinie pracowników, zadając pytania dotyczące pięciu obszarów: wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa, natomiast audyt kultury mierzy działania menedżerów, oceniając praktyki dotyczące ludzi w Coats.

Firma Coats od wielu lat współpracuje z organizacją GPTW w Brazylii oraz z zespołem HR Asia w Wietnamie. Jesteśmy dumni, że w pierwszej połowie 2021 r. certyfikaty otrzymały zakłady firmy Coats na Sri Lance, w Brazylii, Chinach i Indiach. Coats w Brazylii uzyskał to wyróżnienie czwarty rok z rzędu.

Zgodnie z naszym celem, jakim jest uzyskanie nagrody "Great Place To Work" lub jej odpowiednika dla wszystkich naszych kluczowych zakładów do 2022 r., w ciągu 2021 r. zostaną przeprowadzone badania w 11 kolejnych krajach.

Thread twisting


`

Stay updated on ways we can help your business – with thought leadership, product launches and trends

Skontaktuj się z nami