Coats

ZDHC

NASZE CERTYFIKATY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZDHC

W Coats dążymy do tego, aby ścieki odprowadzane
z naszych zakładów produkcyjnych miały minimalny wpływ na środowisko wokół naszych fabryk.

Jesteśmy członkami programu Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), którego celem jest wyeliminowanie niebezpiecznych chemikaliów z globalnego łańcucha dostaw tekstyliów, skóry oraz odzieży i obuwia, a także zapewnienie prawidłowego oczyszczania ścieków. Wizją programu jest, aby wytyczne i narzędzia ZDHC stały się akceptowanym standardem branżowym.

Program ZDHC, uruchomiony w 2011 r. przez sześć wiodących marek, rozrósł się do 30 sygnatariuszy i 123 współpracowników z przemysłu chemicznego, produkcji tekstyliów oraz laboratoriów testujących i akredytacyjnych. Coats dołączył jako reprezentant branży tekstylno-obuwniczej.

Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, dzięki którym zawsze przestrzegamy lokalnych przepisów. Lokalne wymagania prawne stają się coraz bardziej rygorystyczne, my idziemy jeszcze dalej, inwestując w nową technologię, aby zapewnić, że wszystkie nasze ścieki będą do 2022r. spełniać wytyczne ZDHC . W ciągu ostatnich pięciu lat wydaliśmy lub zobowiązaliśmy się wydać ponad 20 milionów dolarów na nowe oczyszczalnie ścieków i projekty technologiczne obejmujące między innymi instalację gwarantująca zerowy zrzut ścieków, w jednym z naszych największych zakładów w Indiach.

Wprowadzamy również program automatyzacji, ulepszania i testowania ścieków z naszych zakładów produkcyjnych. Nowy system automatycznie mierzy jakość wody i uruchamia alarm, jeśli którykolwiek z kluczowych parametrów zbliża się lub przekracza ustalone przez nas limity. Dzięki temu możemy monitorować jakość ścieków w czasie rzeczywistym i decydować, jakie działania podjąć, aby stale zapewniać zgodność z wymaganymi normami. Z powodzeniem wypróbowaliśmy również system, który automatycznie blokuje zrzut ścieków w przypadku naruszenia kluczowych parametrów. Naszym celem jest stopniowe instalowanie tego systemu w jednostkach produkcyjnych.

ZDHC posiada własne zestawienia substancji szkodliwych wykorzystywanych w produkcji, które, jak zapewniamy, mieszczą się w naszym wykazie substancji szkodliwych (MRSL). Dopuszczalne limity MRSL Coats są często znacznie niższe niż limity ZDHC, zapewniając tym samym pełną zgodność z oczekiwaniami klientów.