Coats

Better Cotton Initiative (BCI)

CERTYFIKATY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Better Cotton Initiative (BCI)

Better Cotton Initiative (BCI), globalna organizacja non-profit to największy na świecie program zrównoważonego rozwoju w produkcji bawełny.

BCI ma na celu zmianę światowej produkcji bawełny poprzez przeciwdziałanie negatywnym skutkom jej uprawy i przetwarzania. Jako członek BCI, Coats jest częścią globalnej społeczności, która podziela to zobowiązanie. Poprzez swoją pracę z różnymi interesariuszami w całym łańcuchu dostaw, BCI promuje ciągłe ulepszenia, które są mierzalne dla środowiska, społeczności rolniczych i ekonomii obszarów produkujących bawełnę. Zgodnie z następującymi czterema celami, BCI stara się uczynić program „Better Cotton” trwałym i powszechnym:

  • Zmniejszenie wpływu produkcji bawełny na środowisko
  • Poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach gdzie jest produkowana bawełna
  • Poprawa zaangażowania i wprowadzenie Better Cotton w całym łańcuchu dostaw
  • Zapewnienie wiarygodności i zrównoważonego rozwoju z Better Cotton Initiative

Cotton field child

Coats Tre Cerchi Vero+ jest zgodny ze standardem Cradle to Cradle ™ w zakresie barwników
i substancji chemicznych.

Cradle to Cradle ™ to standard, który zapewnia, że gotowy produkt jest projektowany
i produkowany w taki sposób, aby użyte materiały mogły być odpowiednio przetworzone po zakończeniu jego użytkowania, czy to poprzez odzysk i recykling w przypadku materiałów nieodnawialnych, czy też poprzez biodegradację w przypadku materiałów odnawialnych.
Zgodnie z tym standardem stosowane barwniki i chemikalia muszą być starannie dobrane
i dostosowane do całego cyklu życia produktu.